IN – Implementacija Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

eu_flag
IN  – Implementacija Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u
Bosni i Hercegovini
Helsinški parlament građana Banja Luka počeo je u julu 2013. godine realizovati projekat „IN – Implementacija Konvecije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ čiji cilj je ravnopravna integracija osoba sa invaliditetom (OSI) u društvene procese i obezbjeđivanje jedinstvenog uživanja prava i sloboda OSI na cijeloj teritoriji BiH.
Projekat se realizuje u partnerstvu sa Udruženjem amputiraca UDAS, Savezom paraplegičara i osoba oboljelih od dječije paralize Federacije BiH, Udruženjem slijepih Kantona Sarajevo i Savezom udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske.
Sam projekat diznajniran je tako da paralelno djeluje u dva smjera – u smjeru zakonskih intervencija (uskladjivanja domaćeg zakonodavstva na svim nivoima sa UN Konvencijom o pravima OSI i otklanjanja uzroka koji diskriminišu osobe sa invalididetom) i u smjeru osnaživanja organizacija osoba sa invlaiditetom i ravnopravne integracije OSI u društvene procese. Glavni pristup projektu biće zasnovan na konceptu ljudskih prava koji u prvi plan stavlja osobu/individuu, njene mogućnosti, prava, obaveze i odgovornosti, a ne invaliditet, kao jednu od njenih karakteristika, odnosno koji polazi od prava da se bude različit i koji invaliditet sagledava kao problem društva koje nije  stvorilo iste uslove i mogućnosti za sve građane koji u njoj žive, bez obzira na njihove različitosti.
Pored toga radiće se na razvijanju efikasnog modela saradnje između organizacija osoba sa invaliditetom bazirane na poboljšanju komunikacije i redovnoj razmjeni informacija, zatim kreiranju jedinstvene web platforme za osobe sa invaliditetom kao glavnog izvora podataka i razmjene informacija relevantnih za OSI.
Projekat finansira Evropska unija.
Helsinški parlament građana Banja Luka počeo je u julu 2013. godine realizovati projekat „IN – Implementacija Konvecije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ čiji cilj je ravnopravna integracija osoba sa invaliditetom (OSI) u društvene procese i obezbjeđivanje jedinstvenog uživanja prava i sloboda OSI na cijeloj teritoriji BiH.
Projekat se realizuje u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca UDAS, Savezom paraplegičara i osoba oboljelih od dječije paralize Federacije BiH, Udruženjem slijepih Kantona SarajevoSavezom udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske.
Sam projekat diznajniran je tako da paralelno djeluje u dva smjera – u smjeru zakonskih intervencija (uskladjivanja domaćeg zakonodavstva na svim nivoima sa UN Konvencijom o pravima OSI i otklanjanja uzroka koji diskriminišu osobe sa invalididetom) i u smjeru osnaživanja organizacija osoba sa invlaiditetom i ravnopravne integracije OSI u društvene procese. Glavni pristup projektu biće zasnovan na konceptu ljudskih prava koji u prvi plan stavlja osobu/individuu, njene mogućnosti, prava, obaveze i odgovornosti, a ne invaliditet, kao jednu od njenih karakteristika, odnosno koji polazi od prava da se bude različit i koji invaliditet sagledava kao problem društva koje nije stvorilo iste uslove i mogućnosti za sve građane koji u njoj žive, bez obzira na njihove različitosti.
Pored toga radiće se na razvijanju efikasnog modela saradnje između organizacija osoba sa invaliditetom bazirane na poboljšanju komunikacije i redovnoj razmjeni informacija, zatim kreiranju jedinstvene web platforme za osobe sa invaliditetom kao glavnog izvora podataka i razmjene informacija relevantnih za OSI.
Projekat finansira Evropska unija.
eu_flag

Organizovan trening „Pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti“ u tuzlanskoj regiji
 
Lukavac, 16. jun 2014.
trening_Lukavac
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“, organizovalo je trodnevni treninga pod nazivom ,,Pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti”, koji je održan od 13. do 15. juna 2014. godine u Lukavcu, u hotelu ”Lukavac”.
Na treningu je učestvovalo 19 članova različitih organizacija osoba sa invaliditetom iz tuzlanske regije: Tuzla, Doboj Istok, Živinice, Banovići i Gračanica. Trening je organizovan s ciljem jačanja kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom i obuka u pisanju projekata, kako bi organizacije mogle same napisati projekat, u skladu sa identifikovanim problemima u njihovim lokanim zajednicama. Kako je uključivanje oblasti invalidnosti u lokalne politike izuzetno važno, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa procesom izrade lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti. O ovoj temi prisutnima je govorio Fikret Zuko, izvršni direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. U skladu sa projektom “IN” učesnici treninga će, nakon realizacije svih treninga, imati priliku da apliciraju za dodjelu grantova od 5000 evra koji će se dodjeljivati njihovim organizacijama na osnovu pristiglih prijedloga projekata.
Treninzi su dio projekta “IN” koji Helsinški parlament građana Banja Luka implementira sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji finansira Evropska unija.

Održan trening ,,Pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti”

 
Trebinje, 3. jun 2014.
Trebinje

Trodnevni trening na temu ,,Pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti” regije Trebinje, u okviru projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“, organizovala je organizacija Menerali u periodu od 28. do 30. maja u motelu ”Aćimović“ u Trebinju.
Na treningu su učestvovala 24 predstavnika iz 15 organizacija civilnog društva trebinjske regije. Cilj treninga bio je jačanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom i obuka u pisanju projekata, kako bi organizacije mogle same napisati projekat, u skladu sa identifikovanim problemima u njihovim lokanim zajednicama i u skladu sa svojim potrebama. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa procesom izrade lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti i na taj način podstaknuti da analiziraju svoje, ali i resurse lokalne zajednice, te da iniciraju izrade lokalnih planova akcije u oblasti invalidnosti.
Učesnici treninga će, nakon realizacije svih treninga, imati priliku da apliciraju za dodjelu grantova od 5000 evra koji će se dodjeljivati njihovim organizacijama na osnovu pristiglih prijedloga projekata.
Treninzi su dio gore pomenutog projekta koji Helsinški parlament građana Banja Luka sprovodi sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji finansira Evropska unija.
Sanja Stakić

Održana druga radionica za izradu „Strategije efikasnog modela saradnje između organizacija osoba sa invaliditetom“

 
Zenica, 19. maj 2014.
Druga_radionica-Zenica
Druga radionica pod nazivom „Strategija efikasnog modela saradnje između organizacija osoba sa invaliditetom“ održana je 14. i 15.. maja u Zenici.
Ova radionica nastavak je aktivnosti koje su započele na prvoj radionici, na kojoj je tema bila SWOT analiza u okviru pet definisanih oblasti Strategije. Učesnici su prvi dan rada plenarno prošli rezultate analize koju su uradili, istovremeno razgovarajući o motivima koji definišu njihov rad u izradi Strategije. Drugog dana plenarno su prošli ciljeve koji se žele postići Strategijom, te je radionica prekinuta zbog vremenskih nepogoda u Zenici. Napomenuto je da je Strategija na kojoj se radi zajednički dokument koji bi trebao da uspostavi nedostajuće elemente u radu organizacija osoba sa invaliditetom na teritoriji cijele BiH, te da okupljeni moraju imati na umu da je to dokument koji se tiče isključivo njihovog rada, bez obzira na koji se model saradnje odluče.
Ova radionica jedna je od aktivnosti u okviru projekta IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH koji realizuje Helsinški parlament građana Banja Luka sa partnerskim organizacijama: Organizacijom amputiraca „UDAS“, Savezom udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a finansira ga Evropska unija.


Održan trening ,,Pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti” regije Zvornik – Čajniče

 

Bijeljina, 30. april 2014.
bijeljina-trening
Trodnevni trening na temu ,,Pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti” regije Zvornik – Čajniče, u okviru projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“, organizovala je organizacija Menerali u periodu od 28. do 30. aprila u hotelu ”Pirg”, Etno selo Stanišić, Bijeljina.Na treningu su učestvovali predstavnici 12 organizacija zvorničko – čajničke regije.Cilj ovog treninga bio je jačanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom i obuka u pisanju projekata, kako bi organizacije mogle same napisati projekat, u skladu sa identifikovanim problemima u njihovim lokanim zajednicama i u skladu sa svojim potrebama.Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa procesom izrade lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti i na taj način podstaknuti da analiziraju svoje, ali i resurse lokalne zajednice, te da iniciraju izrade lokalnih planova akcije u oblasti invalidnosti.“Ovo je odlična obuka kadra za izradu planova, programa i projekata. Dobila sam mnogo korisnih informacija koje ću svakako iskoristiti u praksi”, istakla je jedna od učesnica treninga.Učesnici treninga će, nakon realizacije svih treninga, imati priliku da apliciraju za dodjelu grantova od 5000 evra koji će se dodjeljivati njihovim organizacijama na osnovu pristiglih prijedloga projekata.Treninzi su dio gore pomenutog projekta koji Helsinški parlament građana Banja Luka sprovodi sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji finansira Evropska unija.

Održane prve javne konsultacije usklađenosti BiH zakonodavstva sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom u oblasti obrazovanja
Banja Luka, 30. april 2014.
Prva_konsultacija_hotel_bosna
Prve javne konsultacije „Analiza usklađenosti BiH zakonodavstva sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ održane su danas u hotelu Bosna u Banjaluci u organizaciji Helsinškog parlamenta građana Banja Luka. Na konsultacijama su učestvovali članovi radne grupe za obrazovanje, kao i stručnjaci iz ove oblasti iz vladinog i nevladinog sektora. Tema konsultacija bili su zakoni koji regulišu oblast obrazovanja u BiH, te njihova usklađenost sa članom 24. UN Konvencije o pravima osoba sa invliditetom. Lider radne grupe, Zoran Pologoš, istakao je kako se radila komparativna analiza zakona sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. „Analiza je trajala pet mjeseci, a ukupno je analizirano 13 ustava, jedan statut, tj. 52 zakona na državnom nivou.“ Mijat Šarović, član radne grupe, bavio se analizom zakonodavnih dokumenata iz RS, te tokom istraživanja ustanovio mnogo diskriminatornih elemenata, a posebno problematične smatra terminološke odrednice.
„U zakonima i pravilnicima umjesto termina „poteškoće u razvoju“ koristi se termin „ometenost“ što je diskriminatorno. Takođe, u nijednom propisu ni zakonu nije navedeno da smo ratifikovali UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. Najviše se pažnje obraća na djecu mentalno zaostalu u razvoju, dok su van interesovanja slijepa i slabovida djeca, kao i gluhonijema djeca, te djeca sa tjelesnim oštećenjima“, istakao je Šarović. Zorica Garača ispred Ministarstva prosvete i kulture RS istakla je da su zakoni i propisi usklađeni sa evropskim, ali da je terminologija raznolika. „Osobe sa invaliditetom trebaju biti upoznate sa svojim pravima i obavezama, jer nisu problem arhitektonske barijere, koliko su problematične barijere u glavam“, naglasila je Garača.
Ispred Pedagoškog zavoda RS, Jelena Šipka naglasila je da se inkluzija najbolje sprovodi u Hercegovini, gdje samo u Trebinju postoje tri logopeda, za razliku od Banjaluke gdje na 26 škola postoji jedan logoped. „Škole bi trebale biti modernizovane, imati govorne softvere, mašine za brajevo pismo. Takođe, treba se usmjeriti na osnivanje dnevnih centara u svakoj lokalnoj zajednici, kao i specijalizovanih ustanova koja trebaju biti na raspolaganju i djeci i roditeljima“, istakla je Šipka. Ognjen Ranisavić, član Upravnog odbora Udruženja studenata sa invaliditetom ističe da osobe sa invaliditetom ne upisuju željeni, nego njima prilagođeni fakultet. „Mnogo je problema sa kojima se susreću studenti sa invaliditetom. Samo četiri fakulteta na Univerzitetu u Banjaluci nemaju arhitektonsku barijeru. Problem je, takođe, neprilagođena nastava, nepostojanje gestovnog tumača, te nepostojanje brajevog štampača“, zaključuje Ranisavić. Zaključak je da treba raditi na edukaciji nastavnika, modernizovati škole, precizirati terminološke odrednice. Takođe, veliki problem je nedostatak logopeda, a treba raditi i na upoznavanju roditelja sa pravima i obavezama. Jedan od ključnih problema, kako je zaključeno, je sprovođenje postojećih propisa koji su usklađeni sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. Djecu treba osposobiti za normalan život, omogućiti im napredak, a ne stagnaciju. Javne konsultacije dio su projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovni“ koji Helsinški parlament građana Banja Luka sprovodi sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji finansira Evropska unija.


Održana prva radionica za izradu

„Strategije efikasnog modela saradnje između organizacija osoba sa invaliditetom“

 

Sarajevo, 28. april 2014.

Sarajevo-strategija-IN

Radionicu za izradu „Strategije efikasnog modela saradnje između organizacija osoba sa invaliditetom“, organizovao je Helsinški parlament građana Banja Luka u Sarajevu u periodu od 23. do 25.aprila.
„Strategija efikasnog modela saradnje između organizacija osoba sa invaliditetom“ je dokument koji bi trebao da ponudi smjernice daljeg djelovanja organizacija osoba sa invaliditetom, predloži modalitete saradnje, komunikacije i razmjene informacija na osnovu pregleda trenutnog stanja pokreta osoba sa invaliditetom, strukture organizacija i njihovih potreba i interesa. Izrada dokumenta započeta je u okviru projekta IN – Implementacije UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH. Prije realizacije ove radionice, formirana je radna grupa koja je definisala strukturu i pet ključnih oblasti strategije – komunikaciju, saradnju, standarde u radu organizacija OSI, načine organizovanja organizacija OSI i resurse i načine finansiranja. Predviđeno je da će se elementi strategije razvijati u tri radionice, a tema prve radionice bila je SWOT analiza u okviru svake od definisanih oblasti Strategije. Predavači na pomenutoj radionici bili su Elmida Sarić i Ranko Milanović Blank, a učestvovali su predstavnici različitih organizacija osoba sa invaliditetom iz cijele BiH. Projekat IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH realizuje Helsinški parlament građana Banja Luka sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a finansira ga Evropska unija.

Održan sedmi trening “Pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti”

 

Mostar, 17. april 2014.
Mostar-sedmi_trening-IN

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“, bilo je organizator sedmog trodnevnog treninga pod nazivom ,,Pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti”, koji je održan  od 14. do 16. aprila 2014. godine u Mostaru, u hotelu ”ERO”.
Na treningu je učestvovalo 25 osoba, iz različitih organizacija osoba sa invaliditetom iz mostarske regije: Čapljina, Široki Brijeg, Grude, Ljubinje, Čitluk, Stolac, Mostar, Kupres i  Livno. Cilj ovog treninga bio je jačanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom i obuka u pisanju projekata, kako bi organizacije mogle same napisati projekat, u skladu sa identifikovanim problemima u njihovim lokanim zajednicama . Kako je uključivanje oblasti invalidnosti u lokalne politike izuzetno važno, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa procesom izrade lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti.O ovoj temi prisutnima je govorio Fikret Zuko, izvršni direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. U skladu sa projektom “IN” učesnici treninga će, nakon realizacije svih treninga, imati priliku da apliciraju za dodjelu grantova od 5000 Eura koji će se dodjeljivati njihovim organizacijama na osnovu pristiglih prijedloga projekata. Trening je vodio Zlatko Sarić uz podršku Josipa Ivića, koji je osoba sa invaliditetom. Treninzi su dio projekta “IN” koji Helsinški parlament građana Banja Luka implementira sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji je finansira Evropska unija.

Održana XI sjednica Vijeća za osobe sa invaliditetom Bosne i Hercegovine

 

Zenica, 9. april 2014

Zenica-XI_sjednica-IN
Jedanaestu sjednicu Vijeće za osobe sa invaliditetom Bosne i Hercegovine održalo je u ponedjeljak u Zenici. U skladu sa usvojenim Dnevnim redom izabran je zamjenik predsjednice Vijeća, čiju funkciju će obavljati Nenada Trbić iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS. Usvojeni su svi predloženi akti i formirane tematske radne grupe u skladu sa Operativnim planom VOI, metodologija izrade Izvještaja o radu Vijeća za 2013. godinu i imenovane Komisije i definisane dalje aktivnosti Vijeća. Podrška radu Vijeću OSI je dio projekta IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH koji realizuje Helsinški parlament građana Banja Luka sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji je finansiran od Evropske unije.

Završen trening „Pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti“

 

Bijeljina, 31. mart 2104.
Bijeljina-trening-IN
Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske u okviru projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“, bila je organizator trodnevnog treninga pod nazivom ,,Pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti”, koji je održan u periodu od 28. do 30. marta 2014. godine u hotelu ”Pirg”, Etno selo Stanišić, Bijeljina. Trening je okupio 22 predstavnika/ca različitih organizacija osoba sa invaliditetom iz gradova/opština bijeljinske regije, Bijeljina, Ugljevik, Lopar, Šamac, Brčko, Orašje. Cilj ovog treninga bio je jačanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom i obuka u pisanju projekata, kako bi organizacije mogle same napisati projekat, u skladu sa identifikovanim problemima u njihovim lokanim zajednicama i u skladu sa svojim potrebama. Kako je uključivanje oblasti invalidnosti u lokalne politike izuzetno važno, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa procesom izrade lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti i na taj način podstaknuti da analiziraju svoje, ali i resurse lokalne zajednice, te da iniciraju izrade lokalnih planova akcije u oblasti invalidnosti. Učesnici treninga će, nakon realizacije svih treninga, imati priliku da apliciraju za dodjelu grantova od 5000 Eura koji će se dodjeljivati njihovim organizacijama na osnovu pristiglih prijedloga projekata. Trening su vodili treneri Tanja Milinković i Boris Cvjetković. Treninzi su dio gore pomenutog projekta koji Helsinški parlament građana Banja Luka sprovodi sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji je finansira Evropska unija.

Peti trening jačanja kapaciteta za organizacije osoba sa invaliditetom

 

Sarajevo, 24. mart 2014
peti_trening-SA
U okviru projekta “IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH“ od 19 do 21. marta u hotelu „Hollywood“ u Sarajevu održan je peti trening za organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti „pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti“. Treningu je prisustvovalo 20 učesnika iz raličitih organizacija osoba sa invaliditetom iz Sarajeva, Pala, Istočnog Sarajeva, Sokoca, Foče i ostalih okolnih opština. Učesnici su stekli neophodna znanja i vještine u oblasti pisanja projekata s obzirom da dolaze iz organizacije koje doi sada nisu imale priliku da prisustvuju sličnim obukama. Treninzi su dio gore pomenutog projekta koji Helsinški parlament građana Banja Luka sprovodi sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji je finansira Evropska unija.

Održan prvi sastanak radnih grupa za izradu Strategije
Sarajevo, 24. mart 2014.
radna-grupa-1
U okviru planiranih aktivnosti projekta “IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH” 22.i 23. marta u hotelu “Hollywood” u Sarajevu održan je prvi sastanak radne grupe za izradu “Stretegije efikasnog modela saradnje između organizacija osoba sa invaliditetom”. Na osnovu dosadašnjih analiza i publikacija o stanju osoba sa invaliditetom u BiH može se zaključiti da je saradnja između organizacija osoba sa invaliditetom nedostatna iako se njihovi predstavnici redovno sreću na različitim sastancima i seminarima i zajedno učestvuju u raznim radnim grupama za izradu dokumenata od zajedničkog interesa. S obzirom na to, formirana je devetočlana radna grupa koja će raditi na izradi Strategije. Na prvom sastanku uspostavljena je metodologija rada i definisane su ključne oblasti koje će biti uključene u dokument. Nacrt Strategije koji će izraditi radna grupa će se dodatno usklađivati na tri radionice sa predstavnicima krovnih organizacija osoba sa invaliditetom in BiH.

Održan četvrti trening o pisanju projekata
 
Banja Luka – Zenica, 28. februar 2014.
zenica-pisanje_projekta

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize F BiH organizovao je trening na temu „pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti“ u Zenici od 21. do 23. februara 2014. godine. Ovo je bio 4 od ukupno 10 planiranih treninga ovakvog tipa namjenjenih organizacijama osoba sa invaliditetom u BiH, a na kojem je prisustvovalo 20 učesnika iz 15 organizacija.
Prisutni su imali priliku usvojiti znanja o pisanju projekata i na taj način doprinjeti jačanju kapaciteta svojih organizacija. Učesnici su takođe upoznati sa činjenicom da je u Zeničko-dobojskom kantonu donešen Lokalni akcioni plan u oblasti invalidnosti  i da se mogu pozivati na ovaj dokument u rješavanju lokalnih problema. Učesnici treninga će, nakon realizacije svih treninga, imati priliku da apliciraju za dodjelu grantova od 5000 Eura koji će se dodjeljivati njihovim organizacijama na osnovu pristiglih prijedloga projekata. Treninzi su dio projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH“ koji Helsinški parlament građana Banja Luka sprovodi sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji je finansira Evropska unija.

„Pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti“

 
Banja Luka – Teslić, 17. februar 2014.
pisanje_projekat-udas
„Pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planovau oblasti invalidnosti“Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske u okviru projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“, bila je organizator trodnevnog treninga pod nazivom ,,Pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti”, koji je održan u periodu od 14. do 16. februara 2014. godine u hotelu ”Kardial”, Teslić.
Trening je okupio 15 predstavnika/ca različitih organizacija osoba sa invaliditetom iz gradova/opština dobojske regije, Doboj, Doboj Jug, Teslić, Modriča, Derventa, Zavidovići, Odžak, Gradačac.Cilj ovog treninga bio je jačanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom i obuka u pisanju projekata, kako bi organizacije mogle same napisati projekat, u skladu sa identifikovanim problemima u njihovim lokanim zajednicama i u skladu sa svojim potrebama. Kako je uključivanje oblasti invalidnosti u lokalne politike izuzetno važno, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa procesom izrade lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti i na taj način podstaknuti da analiziraju svoje, ali i resurse lokalne zajednice, te da iniciraju izrade lokalnih planova akcije u oblasti invalidnosti.Učesnici treninga će, nakon realizacije svih treninga, imati priliku da apliciraju za dodjelu grantova od 5000 Eura koji će se dodjeljivati njihovim organizacijama na osnovu pristiglih prijedloga projekata.Trening su vodili treneri Ilija Trninić i Jelena Mišić.Treninzi su dio gore pomenutog projekta koji Helsinški parlament građana Banja Luka sprovodi sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji je finansira Evropska unija.

Drugi sastanak sa partnerskim organizacijama
 
Banja Luka, 31. januar 2014.
drugi-sast
 
U Banjoj Luci, 31. januara tekuće godine održan je drugi sastanak sa partnerskim organizacijama. Na  sastanku smo razgovarali o rezultatima i aktivnostima realizovanim nakon završetka prvog kvartala realizacije projekta IN, kao i podjeli obaveza i odgovornosti u daljem toku implementacije projekta.


Održan drugi trening na temu “pisanje prijedloga projekata i izarda lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti”

 
Bihać, 27. januar 2014.
Bihac-IN
Drugi od destet planiranih treninga na temu “pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti” održan je u Bihaću u Hotelu „Kostelski buk“ od 24. do 26. 01. 2014. godine.
Ukupno 26 predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom sa područja Unsko-sanskog kantona i okoline imali su priliku steći osnovna znanja iz oblasti pisanja prijedloga projekata, ali i upoznati se sa procesom donošenja lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti kao i važnosti uključivanja invalidnosti u lokalne politike. Reakcije učesnika treninga su bile veoma pozitivne jer većina do sada nije imala priliku da prisustvuje na sličnim obukama, a pogotovo ističu značaj uključivanja organizacija osoba sa invaliditetom i pojedinaca koji pripadaju ovoj populaciji. Pored jačanja kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom, trening će poslužiti kao priprema za kasniju dodjelu 20 malih grantova koju će Helsinški parlament građana BL u okviru projekta IN dodjeljivati upravo organizacijama sa najboljim projektnim idejama koje prođu treninge.
Trening je organizovan u okviru projekta “IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH”, koji sprovodi Helsinški parlament građana Banja Luka sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji je finansiran od Evropske unije.

Održan prvi trening “Pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti”
 
Banja Luka, 16. decembar 2013.
pisanje-projekta_IN
Od 13. do 15. decembra 2013. godine u Banjoj Luci u Hotelu Bosna održan je trening na temu „Pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti“ za predstavnike 18 organizacija osoba sa invaliditetom sa područja banjalučke regije. Ovo je prvi u seriji od deset treninga koji će se održati širom BiH za predstvnike organizacija osoba sa invaliditetom sa akcentom na manje organizacije koje do sada nisu imale priliku da pohađaju slične obuke ili da rade na implementaciji projekata. Cilj treninga bio je jačanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom i obuka u pisanju projekata, kako bi organizacije mogle same napisati projekat, u skladu sa identifikovanim problemima u njihovim lokanim zajednicama i u skladu sa svojim potrebama. Pored toga, trening ćeslužiti kao priprema za kasniju dodjelu grantova u okviru projekta IN na koji će imat ipravo aplicirati učesnic isvih 10 treninga.Osim pisanja projekata učesnici treninga su imali priliku da se upoznaju sa procesom izrade lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti. Kako je uključivanje oblasti invalidnosti u lokalne politike izuzetno važno, organizacije odnosno njihovi predstavnici su na ovaj način podstaknuti da analiziraju svoje, ali i resurse lokalne zajednice, te da iniciraju izrade lokalnih planova akcije u oblasti invalidnosti.Trening je organizovan u okviru projekta “IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH”, koji sprovodi Helsinški parlament građana Banja Luka sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji je finansiran od Evropske unije.Održan prvi sastanak radnih grupa za analizu usklađenosti BiH zakonodavstva sa UN Konvencijom
o pravima osoba sa invaliditetom
 
Banja Luka, 25 – 27. oktobar 2013.
radne_grupe_IN

Prvi sastanak radnih grupa za analizu usklađenosti BiH zakonodavstva sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu UN Konvencija) održan je u Banjoj Luci u Hotelu “Talija” od 25. do 27. oktobra 2013. godine. Cilj sastanka bio je upoznavanje članova radnih grupa, dogovaranje oko metodologije koja će se koristiti za analizu kao i usaglašavanje oko obima zakona iz određenih oblasti koji će biti podvrgnuti analizi usklađenosti sa UN Konvencijom.
U narednih nekoliko mjeseci radne grupe će vršiti analizu zakona na svim nivoima Bosne i Hercegovine po definisanoj metodologiji iz oblasti koje su ključne za uključivanje osoba sa invaliditetom u društvene procese i eliminaciju diskriminacije, a to su zdravstvo, socijalna zaštita, zapošljavanje, obrazovanje, kultura i sport. Rezultati analize će biti nacrt preporuka i prijedloga konkretnih izmjena i dopuna određenih zakona, odnosno članova i amandmana istih. Preporuke za izmjenu i dopunu zakona će se dalje usaglašavati na 10 javnih konsultacija sa predstavnicima svih nivoa vlasti, organizacija osoba sa invaliditetom i ostalih relevantnih institucija kao što su centri za socijlani rad, privredne komore, obrazovne institucije te fondovi za profesionalnu rehabilitaciju. Finalni dokument analize sa konkretnim preporukama za izmjene i dopune zakona će biti izrađen nakon javnih konsultacija i biće upućen vlastima na razmatranje.
Analiza usklađenosti BiH zakonodavstva sa UN Konvencijom je dio projekta “IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH”, koji sprovodi Helsinški parlament građana Banja Luka sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji je finansiran od Evropske unije
.


Održana X sjednica Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH
 
Banja Luka-Sarajevo, 9. oktobar 2013.
vijece-OSI

U Sarajevu je 7. oktobra tekuće godine održana deseta po redu sjednica Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH na kojoj je bilo prisutno 15 članova Vijeća, predstavnici  Evropske Unije i Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.  Nakon što je jednoglasno usvojen zapisnik sa IX sjednice prisutni članovi su obavješteni  o aktivnostima koje su se dešavale u periodu od prethodne sjednice Vijeća. Nakon održane IX sjednice, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je i zvanično prema zaključcima Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH uputilo Ministarstvu komunikacija i transporta BiH inicijativu za promjenu Zakona o osnovama  bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH. Na izmjene Zakona je početkom septembra održana i javna rasprava na kojoj su prisustvovale članice Vijeća OSI koje nisu bile u prilici da raspravljaju o prijedlozima Vijeća za OSI, ali da su dobili obećanje da će biti i dalje konsultovani kod izmjena jer se najveći broj zatraženih izmjena odnosi na podzakonske akte. Članovi Vijeća su upoznati i sa povratnim informacijama na zahtjev koji je upućen u vezi sa prisustvom članova Vijeća koji su duže vrijeme odsutni, koji ne učestvuju u radu Vijeća i ne prisustuvuju sjednicama.Za izradu Izvještaja o radu Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH za 2013. godinu formiran je radni tim, te je dogovoreno je da do 7. novembra svi članove dostave informacije koje se tiču implementacije strateških dokumenata o unapređenju položaja osoba sa invaliditetom u entitetima i Brčko distriktu koordinatorki radnog tima, koja će potom zajedno  sa ostalim članovima tima pripremiti nacrt Izvještaja o radu koji je biti finaliziran na dvodnevnoj radionici koja će biti održana krajem novembra, nakon čega će biti održana i naredna sjednica Vijeća.Na sjednici je predloženo da se u Operativnom planu za 2014. godinu uvrsti izrada Smjernica za prikupljanje podataka o implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom koje bi predstavljale mehanizam monitoringa implementacije ove Konvencije.Kod izrade Operativnog plana za narednu godinu dogovoreno je da se formira radni tim koji će do naredne sjednice izraditi nacrt Operativnog plana, a koji će biti razmatran na XI sjednici Vijeća.Dogovoreno je da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH uputi dopis Ministarstvu finansija i trezora BiH s upitom u vezi  mogućnosti davanja određenih naknada onim članovima Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH koji dolaze ispred organizacija osoba sa invaliditetom i njihovih asistenata.Na kraju sjednice članovi su razgovarali o najboljim načinima promocije rada Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH i obilježavanju 3. decembra, Dana osoba sa invaliditetom.
Podrška radu Vijeću OSI je dio projekta IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH koji realizuje Helsinški parlament građana Banja Luka sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji je finansiran od Evropske unije.Održan sastanak sa partnerskim organizacijama na realizaciji Projekta „IN”

 
Banja Luka, 19. juli 2013.
kick-offU Sarajevu, 18. jula 2013. godine održan je prvi sastanak Helsinškog parlamenta građana Banja Luka sa partnerskim organizacijama u okviru projekta „IN“Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH (UN Konvencija), finansiranog od strane Evropske unije.Na sastanku su bili prisutni predstavnici/ce sve četiri partnerske organizacije počevši od Organizacije amputiraca UDAS Republike Srpske, Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske i Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Učesnici su razgovarali o terminima i načinu realizacije projektnih aktivnosti, odgovornosti organizacija, izvještavanja i finansiranja, potpisivanju protokola o saradnjii i svim ostalim pitanjima vezanim za realizaciju projekta. Ovo je prvi od četri planirana sastanka sa partnerskim organizacijama na kojim će se dalje vršiti procjena realizacije projekta.Projekt „IN“ je usmjeren na poboljšanje integracije osoba sa invaliditetom (OSI) u društvene procese BiH i u tom smislu će djelovati na usklađivanju zakonodavstva BiH sa UN konvencijom kao i jačanju kapaciteta organizacija OSI kroz treninge, dodjelu malih grantova formiranje jedinstvene web platforme i mnoge druge aktivnosti.Održan „Kick off“ sastanak  sa Delegacijom EU u Bosni i Hercegovini
 
Banja Luka 19. juli 2013.
in-2
U Sarajevu, 18. jula 2013. godine održan je inicijalni sastanak Helsinškog parlamenta građana Banja Luka (HPG BL) i partnerskih organizacija (Organizacija amputiraca UDAS RS, Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima RS i Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize F BiH) sa predstavnicima EU delegacije u BiH. Sastanak je organizovan povodom nedavnog potpisivanja ugovora HPG BL sa Evropskom unijom na realizaciji Projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH“.
Prisutni su razgovarali na sljedeće teme: Izvještavanje o realizaciji projektnih aktivnosti i utrošku finansijskih sredstava; uključenosti partnerskih organizacija i angažovanog osoblja; monitoringu realizacije projektnih aktivnosti i postignutih rezultata kao i svim drugim procedurama i pravilima propisanih od strane donatora.Projekt „IN“  je usmjeren na poboljšanje integracije osoba sa invaliditetom (OSI) u društvene procese BiH i u tom smislu će djelovati na usklađivanju zakonodavstva BiH sa UN konvencijom kao i jačanju kapaciteta organizacija OSI kroz treninge, dodjelu malih grantova formiranje jedinstvene web platforme i mnoge druge aktivnosti.


Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti