Integracijom i socijalnom inkluzijom ka aktivnom građanstvu

picture 045

Helsinški parlament građana Banja Luka i Biro za ljudska prava Tuzla počeli su u decembru 2008. godine implementaciju partnerskog projekta „Integracijom i socijalnom inkluzijom ka aktivnom građanstvu”. Ovim projektom se želi doprinijeti boljoj primjeni međunarodnih pravnih mehanizama za zaštitu ljudskih prava socijalno isključenih grupa, što će se osigurati kroz reformu postojećih politika i praksi o socijalnoj zaštiti u Bosni i Hercegovini.

Jedan od ciljeva projekta je i utvrđivanje stepena socijalne isključenosti ugroženih grupa u BiH i povećanje i promocija socijalnog partnerstva i dijaloga i multisektoralni pristup na lokalnom nivou kroz jedinstveno planiranje i razvoj politika u oblasti socijalne zaštite.

Projekta finansira Evropska Unija.


Radionica: „Unaprijeđenje saradnje između Savjeta za socijalnu politiku i socijalnu zaštitu Skupštine Grada Banja Luka i nevladinih organizacija“

Banja Luka, 7. februar 2011.

Helsinški parlament građana Banja Luka je u okviru projekta „Integracijom i socijalnom inkluzijom ka aktivnom građanstvu“ održao radionicu 1. februara 2011. godine u hotelu “Bosna” u Banjaluci, na temu „Unaprijeđenje saradnje između Savjeta za socijalnu politiku i socijalnu zaštitu Skupštine Grada Banja Luka i nevladinih organizacija“. Ovoj radionici prisustvovalo je 20 učesnika, predstavnika “Savjeta za socijalnu politiku i socijalnu zaštitu Skupštine Grada Banjaluke” i nevladinih organizacija, kao i predstavnika Centra za socijalni rad Banja Luka i različitih odjeljenja Gradske uprave Banja Luka. Cilj radionice je bio ostvariti i unaprijediti saradnju između Savjeta i drugih institucija lokalne samouprave i nevladinog sektora, kako bi se u godini koja je za socijalno ugrožene kategorije izuzetno teška, kroz planiranje zajedničkih aktivnosti što jasnije i preciznije pristupilo kreiranju politika, strategija i planova na nivou Grada Banja Luke. Kako je dogovoreno ovi dokumenti bi trebali da se fokusiraju na probleme najugroženijih i da se ti problemi sistemski rješavaju. Uvodno izlaganje je održala predsjednica Savjeta za socijalnu politiku i socijalnu zaštitu Skupštine Grada Banja Luka Nataša Marić – Udovčić, koja je prisutne upoznala sa radom Savjeta u proteklom periodu, kao i sa budućim aktivnostima i planovima, a voditelj radionice je bio Danijel Malić iz “Plave sfere” Banja Luka, koji je vodio proces izrade plana unaprijeđenja saradnje. Helsinški parlament građana Banja Luka projekat „Integracijom i socijalnom inkluzijom ka aktivnom građanstvu“ implementira u partnerstvu sa Biroom za ljudska prava Tuzla koji finansira Evropka unija.
T.S.

picture 045Radionica „Socijalno uključivanje i prava socijalno isključenih kategorija“

10. septembar 2010.

Na radionici za udruženja koja se bave zastupanjem socijalno isključenih kategorijama održanoj 9. septembra 2010. godine u Doboju, prisustvovalo je 17 učesnika iz 9 organizacija sa opštine Doboj: „Udruženje slijepih“, „Udruženje penzionera“, „Udruženje građana Topeer“, „Udruženje distrofičara“, „Žene Doboja“, „Udruženje paraplegičara regije Doboj“, „Udruženje civilnih žrtava rata“, „Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama“ i „Mreža preživjelih od mina“.

Voditeljica radionice je bila Snežana Šešlija iz udruženja Topeer koja je u uvodnom izlaganju istakla da je situacija u opštini Doboj zabrinjavajuća kada govorimo o socijalno isključenim kategorijama, pogotovo kada govorimo o osobama sa invaliditetom.

„U ovoj opštini ne postoji personalna asistencija kao što je to slučaj u Banjaluci, a većina institucija koje su od velikog značaja za normalan život ove kategorije je smješteno na drugi ili treći sprat zgrada bez lifta ili prilaznih rampi. Jedna od tih institucija je Odjeljenje za boračko – invalidsku zaštitu Administrativne službe opštine Doboj, koje se nalazi na drugom spratu. Ovakvi tehnički propusti pored svih drugih problema sa kojima moramo da se borimo, još više doprinose socijalnoj isključenosti naše kategorija“, istakli su predstavnici udruženja koja zastupaju osobe sa invaliditetom.

Ova radionica je održana u sklopu projekta „Integracijom i socijalnom inkluzijom ka aktivnom građanstvu“ koji Helsinški parlament građana Banja Luka implementira kao partner sa Biroom za ljudska prava Tuzla. Projekta finansira Evropska unija.

T.S.


Radionica „Socijalno uključivanje i prava socijalno isključenih kategorija“

r-inkluzija13. juli 2010.

U okviru projekta „Integracijom i socijalnom inkluzijom ka aktivnom građanstvu“, koji Helsinški parlament građana Banja Luka realizuje u partnerstvu sa Biroom za ljudska prava Tuzla, održana je 13.07.2010. godine, radionica „Socijalno uključivanje i prava socijalno isključenih kategorija“. Na ovoj radionici je prisustvovalo 20 učesnika, predstavnika udruženja koja zastupaju socijalno isključene kategorije: Udruženje samohranih roditelja „Ponos“Banja Luka, MDD „Merhamet“, „Stop mobing“ Banja Luka, „Bolji život“ Banja Luka, HO „Partner“, Udruženje „4+“ Banja Luka, „Udružene žene“ Banja Luka, „Djeca svjetlosti“ Banja Luka, „Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize“ i Savez MeNeRaLi RS.Voditeljice radionice su bile mr. Vera Sladojević ispred Centra za socijalni rad Banja Luka koja je učesnike upoznala sa svim uslugama Centra i sa domaćom legislativom iz oblasti socijalne zaštite i Tanja Slijepac iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka koja je prisutnim predstavila projekat i brošure „Evropska socijalna povelja u našem zakonodavstvu“ i „Socijalno isključeni danas, a sutra“. Projekta finansira Evropska unija.
T.S.

Izmjene i dopune Porodičnog zakona RS

izmjene porodinog zakona

Banja Luka, 28. maj 2010.

Helsinški parlament građana Banja Luka je u okviru projekta „Integracijom i socijalnom inkluzijom ka aktivnom građanstvu“ održao okrugli sto 27. maja 2010. godine, na temu „Izmjene i dopune Porodičnog zakona RS“ u Hotelu „Atina“ u Banjaluci. Ovom okruglom stolu je prisustvovalo preko 20 učesnika predstavnika civilnog sektora, ministarstava Vlade RS, Centra za socijalni rad Banja Luka, Ombudsman za djecu RS, kao i predstavnici Pravnog fakulteta Banja Luka.

U toku dvočasovnog okruglog stola predstavljene su inicijative za izmjene i dopune Porodičnog zakona RS koje su pokrenuli Ombudsman za djecu RS, HO „Partner“ i Helsinški parlament građana Banja Luka, a podržalo 12 nevladinih organizacija širom Republike Srpske. Kako je Ministarstvo pravde RS prihvatilo ove inicijative i imenovalo radnu grupu, čija je većina prisustvovala ovom događaju, zajednički su prodiskutovane ove akcije i na osnovu iskustava stečenih radom u svojim organizacijama ili institucijama učesnici su formirali niz preporuka koje bi trebalo da doprinesu kreiranju boljeg i korisnijeg teksta izmjena i dopuna Porodičnog zakona RS.

Nikola Kovačević, pomoćnik Ministra pravde je rekao da bi se radna grupa mogla sastati već u toku idućeg mjeseca ali da ne očekuje da će tekst izmjenama i dopunama Porodičnog zakona RS u Skupštinsku proceduru prije završetka opšth izbora 2010..

Helsinški parlament građana Banja Luka projekat „Integracijom i socijalnom inkluzijom ka aktivnom građanstvu“ implementira u partnerstvu sa Biroom za ljudska prava Tuzla koji finansira Evropka unija

T.S.


Pokrenute izmjene i dopune Porodičnog zakona RS

Banja Luka, 23. februar 2010.

Na inicijativu Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, Ombudsmena za djecu RS i humanitarne organizacije „Partner” ministarstvo pravde RS odlučilo je danas da formira Radnu grupu koja bi do kraja marta trebalo da pripremi tekst izmjena i dopuna Porodičnog zakona RS i uputi ga u skupštinsku proceduru.

Ovo je dogovoreno danas na sastanku sa ministrom pravde RS Džeraldom Selmanom, njegovim pomoćnikom Nikolom Kovačevićem i predstavnicama HPG Tanjom Slijepac, Ombudsmana za djecu RS Nadom Grahovac i organizacije „Partner” Oliverom Mastikosom.

HPG je inicijativu za izmjene i dopune Porodičnog zakona RS pokrenuo na osnovu analize stanja socijalno ugroženih kategorija među kojima su bili i samohrani roditelji, čiji položaj dodatno otežava zakonska regulativa jer ne prepoznaje termin samohrani roditelj.

Ministar Selman je istakao da su svi prijedlozi učesnika sastanka odraz realnih potreba građana i građanki, te da se sa izmjenama i dopunama Porodičnog zakona RS ne može čekati.

Inicijativa je pokrenuta u sklopu projekta „Integracijom i socijalnom inkluzijom ka aktivnom građanstvu” koji u partnerstvu realizuju Biro za ljudska prava Tuzla i Helsinški parlament građana Banja Luka uz podršku Evropske unije.

T.S.


„Evropska socijalna povelja u našem zakonodavstvu“

picture 070Banja Luka, 21. oktobar 2009.

Biro za ljudska prava Tuzla i Helsinški parlament građana Banja Luka organizovali su 20.10.2009. godine u Banja Luci okrugli sto „Evropska socijalna povelja u našem zakonodavstvu“, na kojem je predstavljena analiza entitetskih zakona i njihova usklađenost sa Evropskom socijalnom poveljom.

Aleksandra Petrić uvodničarka i autorica Analize zakona RS, istakla je da je Analiza pokazala da su zakoni RS uveliko usklađeni sa Evropskom socijalnom poveljom u teoriji, međutim kada pogledamo koliko se ti zakoni u praksi sprovode situacija je totalno drugačija.

Helsinški parlament građana je najavio inicijativu za pokretanje izmjena i dopuna Porodičnog Zakona RS  zajedno sa ombudsmanom za djecu RS, Nadom Grahovac koja je na okruglom stolu prezentovala Porodični Zakon RS.

Učesnici, predstavnici različitih državnih institucija i nevladinih organizacija su pozdravili pokretanje ove inicijative i zaključili da je ova Analiza zakona jasno pokazala koliko su naši zakoni dobri ali njihova implementacija je jako loša.Završeno istraživanje
Banja Luka, 15. juni 2009.

U toku realizacije projekta „Integracijom i socijalnom inkluzijom ka aktivnom građanstvu” Helsinški parlament građana Banja Luka i Biro za ljudska prava Tuzla su sproveli istraživanje o socijalnoj uključenosti marginalizovanih grupa u 5 opština u BiH: Tuzli, Banjoj Luci, Gračanici, Distriktu Brčko i Doboju. U sklopu istraživanja  izvršena je i analiza entitetskih zakona i njihova usklađenost sa Evropskom socijalnom poveljom. Publikacije rezultata istraživanja očekuju se krajem avgusta 2009.

Istraživanje o socijalnoj uključenosti je trajalo od januara do aprila mjeseca 2009. godine i bilo je usmjereno na 8 socijalno ugroženih grupa: samohrane majke, povratnike, raseljena lica, starije osobe, mlade, Rome, nezaposlene i osobe sa invaliditetom. Istraživanje se sprovodilo putem upitnika i razgovora u fokus grupama. Podaci dobijeni istraživanjem će biti publikovani i distribuirani širom BiH.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti