Interaktivni sajam za ekonomsko osnaživanje žena

VijestiKomentari isključeni za Interaktivni sajam za ekonomsko osnaživanje žena

Helsinški parlament građana Banja Luka uzeo je ueše u Interaktivnom sajmu za ekonomsko osnaživanje žena koji je održan 16. marta 2022. godine  u sklopu kampanje #ZaŽivotŽena koja se obilježava povodom Međunarodnog dana žena, a u organizaciji Fondacije Udružene žene iz Banja Luke i u saradnji sa Gradom Banja Luka i Preduzetničkim centrum Banja Luka.

Za vrijeme sajma učesnici/e su imali priliku da se informišu o otvorenim radnim mjestima kod predstavnika/ca kompanija koji su učestvovali/e na Sajmu, a HPG je predstavio mogućnosti za pravnu pomoć i savjetovanje u situacijama kršenja prava iz oblasti rada i zapošljavanja. Prilika je iskorištena kako bi se medijima predstavili nalazi istraživanja ,,Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada u BiH”, sa posebnim naglaskom na institucije kojima se radnice kojima se prava krše mogu obratiti.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.