Istraživanja pokazuju: Novinarke u nezavidnom položaju

U posljednje tri godine zabilježena su 53 napada na novinarke, podaci su Udruženja  BH novinari.  U okviru programa za osnaživanje nezavisnih medija, na radionici u Banjaluci to Udruženje je predstavilo i „Mrežu novinarki u BiH“ čiji je cilj jačati kapacitete novinarki i urednica, radi efikasnije zaštite slobode izražavanja i drugih ljudskih prava u medijima. Predstavljeni su i rezultati istraživanja dr Amera Džihane, koje je sprovedeno početkom 2018. a pokazuje kako se žene nalaze na samo 24% rukovodećih pozicija u medijima u BIH.  Najlošija rodna struktura je u televizijskom sektoru, gdje se na direktorskim pozicijama nalazi svega 15,8%. žena.

Istraživanje drZlatiborke Momčinović i dr Zlate Hrnjić pokazalo je i alaramantan podatak da je prosječna ocjena kojom ispitanice ocjenjuju svoju upoznatost o pravima i zaštiti tek 2,8, što će reći da novinarke gotovo da i ne znaju svoja prava. Ipak, nijedna od ispitanica ne smatra da su pošteđene mobinga, kao ni političkih pritisaka, ali čak 62,5% izjavljuje da nije izloženo nasilju, što ostavlja otvoren prostor za razmatranje jesu li uopšte svjesne toga kakvo ono može biti. Nivo povjerenja pak dovoljno razjašnjava situaciju u kojoj se navodi da bi tek jedna od 12 ispitanica potražila pomoć od policije, za čiji rad u prosjeku daju ocjenu 2,3. 

Ono što je posebno naglašeno na ovoj radionici jeste neophodnost ženske solidarnosti i zalaganja unutar redova matične kuće novinarke, jer ako žene ne podrže žene, teško će se kasnije izboriti i sa bilo kojim oblikom nepravde i nasilja u društvu.

Izvor: Buka

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti