Javna tribina «Transparentnost u planiranju i realizaciji budžeta opštineTeslić»

Na javnoj tribini održanoj 18.11.2005.godine građanima Teslića jasno je prezentovan Nacrt budžeta opštine Teslić za 2006. godinu. Uvodničarka je bila Borka Pavlović, načelnica Odjeljenja za finansije opštine Teslić koja je detaljno upoznala građane sa Nacrtom novog budžeta. Na pitanja građana odgovarao je i Rade Pavlović, načelnik opštine Teslić. Prisutni građani su pokazali najveće interesovanje za novac namijenjen budžetskim korisnicima , polemišući sa uvodničarima o visini predviđenih sredstava za određene korisnike, ponajviše o malim sredstvima predviđenim osnovne škole.
Građani su imali priliku čuti i statističke podatke o tempu punjenja budžeta za 2005. godinu, te postavljali pitanja o opravdanosti povećavanja budžeta u 2006. godini.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti