Javno zalaganje i mediji

U okviru projekta “Sustanari” organizaciji Helsinškog parlamenta građana Banja Luka i Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske u Banjoj Luci je od 15. do 17. maja održana radionica o temi javno zalaganje i medijsko predstavljanje za udruženja nacionalnih manjina iz Bosne i Hercegovine. Učesnici i učesnice su imali priliku da planiraju kampanje zalaganja u vezi sa njihovim pravima, te da vježbaju pisanje saopštenja za javnost, organizovanje i vođenje konferencije za novinare i davanje intervjua. Aktivnost su finansirali Evropska unija i Fondacija Friedrich Ebert.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti