Kako Zakon o ravnopravnosti polova učiniti primjenjivim u praksi

Helsinški parlament građana Banja Luka organizuje 26. i 27. marta u Sarajevu okrugli sto na temu: “Zakon o ravnopravnosti polova – Kako ga učiniti primjenjivim u praksi?”.

Okrugli sto organizujemo unutar projekta „Partnerstvo za promjenu – Podrška implementaciji Zakona o ravnopravnosti polova BiH“, a u vrijeme kada je u toku izrada izmjena i dopuna ovog zakona. Cilj okruglog stola je da razmijenimo dosadašnja iskustva o primjeni Zakona, informacije o toku izrade novog teksta Zakona, te damo vlastiti doprinos ovom procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti