Koliko je BiH uradila na ispunjavanju 14 ključnih prioriteta za ulazak u EU

Koje aktivnosti je Savjet ministara preduzeo na ispunjavanju 14 ključnih prioriteta Evropske komisije iz Mišljenja Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU te koje aktivnosti namjerava poduzeti u 2021. godini?

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija je odgovorio na ovo pitanje, redom po prioritetima Evropske komisije i bez obzira na to da li je uspjeh postigao saziv Savjeta na čijem je čelu ili neki raniji.

  • Iz prioriteta broj 1 ispunjen je zahthev koji se odnosi na održavanje izbora u Mostaru, odnosno nakon 12 godina usvojene su izmjene Izbornog zakona kojim je to omogućeno.
  • U prioritetu broj 2 je definisano da BiH treba usvojiti program integrisanja u EU. Tegeltija ističe da je to utvrđeno 2008. godine. “Već 12 godina je prošlo otkako je SM utvrdio metodologiju integrisanja”, rekao je.
  • U prioritetu broj 3 se podrazumijeva pravilno funkcionisanje parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. “To je završeno. Mislim da ovaj odbor ove sedmice ima prve sastanke s EU”, kazao je predsjedavajući Savjeta.

Zatim je preskočio prioritet broj četiri i nastavio o ispunjenim aktivnostima iz sljedećeg prioriteta.

  • Iz priroriteta broj 5 je usvojena revidirana strategija za rad na predmetima ratnih zločina. “Taj proces je deblokiran i trajao je pet godina”, rekao je Tegeltija. U skladu s prioritetom broj 5 usvojena je i Odluka za borbu protiv torture.

Tegeltija ponovo preskače jednu tačku iz 14 prioriteta Mišljenja Evropske komisije i nastavlja dalje.

  • Prioritetom 7 je trebalo donijeti Zakon o javnim nabavkama, Savjet ministara BiH je utvrdilo prijedlog tog zakona, a zakon još nije utvrđen. U okviru ovog prioriteta je formalizovana i saradnja bh. agencija i EUROPOL-a.
  • Iz prioriteta broj 8 Savjet ministara BiH je utvrdio Strategiju integrisanja upravljanja granicama BiH do 2023. godine te je usvojena Informacija o planu i aktivnostima mjera za efikasno upravljanje krizom.

S obzirom na to da više nije bilo vremena za odgovoranje na ovo pitanje, Tegeltija je preskočio narednih pet pitanja i zaključio da je iz 14. prioriteta deblokiran proces reforme javne uprave.

Izvor: klix.ba

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti