Koliko su realni planovi Direkcije za evropske integracije BiH?

Direkcija za evropske integracije (DEI) BiH izradila je Nacrt akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije i već sada je potpuno jasno da od njegove realizacije neće biti ništa, barem u rokovima koji su postavljeni.

Planom DEI rokovi za donošenje nekih zakona o kojima već godinama nema konsenzusa u Bosni i Hercegovini su u prvoj polovini naredne godine, a za neke je postavljen rok i u ovoj godini, što je neizvodljivo s obzirom na to da još nemamo formiran Savjet ministara BiH i da je veliko pitanje da li će u ovoj godini parlament BiH uopšte zasjedati. Primjera radi, rok za donošenje novog zakona o SIPA postavljen je za decembar ove godine, isto kao i za novi zakon o poštanskim uslugama za koji nikad i nije bilo konsenzusa, posebno kada su u pitanju poštanski operateri, koji ga uglavnom ni sada ne poštuju. Takođe, zakon o javnom radio-televizijskom sistemu u BiH, o kojem se priča godinama, prema planu DEI trebalo bi da bude usvojen u oktobru.

“Vrlo optimistički pravimo projekcije i prognoze, koje apsolutno nemaju veze s realnošću i dinamikom kako se odvijaju stvari unutar države. Besmisleno je sada u glavi imati bilo kakav datum ako znamo da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne radi i tu se završava sva priča. Realna činjenica, koja je zakočila sve procese, posebno one za evropski put, jeste da mi od oktobra poslije izbora nemamo formiran Savjet ministara i Parlamentarna skupština ne zasjeda”, rekla je Tanja Topić, politički analitičar, dodajući da se samo želi stvoriti neki privid da se nešto radi i dešava.

Pored zakona i odluka, akcionim planom postavljeni su rokovi za izradu i pojedinih strateških dokumenata oko kojih se zbog unutrašnjeg uređenja BiH i uslovljavanja sa pojedinim fondovima EU već godinama lome koplja. Strategija razvoja saobraćaja u BiH je na usvajanje čekala godinama, a Direkcija za evropske integracije BiH, recimo, kao rok za usvajanje “cjelodržavne” strategije za upravljanje javnim finansijama postavila je maj 2020. godine. Dobar dio akcionog plana koji je izradila DEI odnosi se i na Federaciju BiH, koja većinu odluka, zakona, strategija treba da uradi takođe do maja 2020. godine, što je takođe nerealno s obzirom na to da i na tom nivou vlast nije formirana od oktobra prošle godine i gdje se radi samo na stvarima neophodnim za minimalno funkcionisanje institucija.

Podsjećanja radi, u Mišljenju o zahtjevu za članstvo BiH u EU koje je objavljeno krajem maja, a koje interpretira kako kome odgovara, Evropska komisija navela je sve one stvari i reforme na kojima BiH u narednim godinama mora raditi. I pored toga što su mnogi izvještaj ocijenili kao pozitivan, suština je u tome da smo dobili otvorene kritike, prije svega na račun nefunkcionisanja državnih institucija, zatim da nismo ni blizu evropskim standardima kada je u pitanju vladavina prava, ali da ključne reforme još nisu ni započete. Ako se pažljivo iščita izvještaj EK, lako je zaključiti, a s tim se slažu mnogi analitičari, da Bosna i Hercegovina još nije ispunila ni elementarne evropske kriterijume koji se odnose na funkcionalno pravosuđe, jednakost svih građana, ekonomsko napredovanje.

Izvor: Nezavisne novine

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti