Majčinstvo, roditeljstvo i očinstvo i pravo Evropske unije

Kao organizacija koja kontinuirano radi na promociji i zaštiti ženskih ljudskih prava želimo da Bosna i Hercegovina na putu EU integracija zadrži nivo dostignutih ženskih ljudskih prava, ali i da ih unaprijedi i dodatno zaštiti u skladu sa EU acquis-om. Stoga u  publikaciji „Majčinstvo, roditeljstvo i očinstvo i pravo Evropske unije“ dajemo pregled rodno obavezujućih standarda sa naglaskom na EU direktive  u oblasti zaštite majčinstva, roditeljstva i očinstva, koji se moraju reflektovati i u/ kroz domaće bh. zakone i propise.  Analiza EU direktiva u ovoj oblasti je pokazala da postoji potreba da se domaći zakoni  dopune i to se, prije svega, odnosi na potrebu dopuna Zakona o radu na način da se uredi pravo na porodiljsko odsustvo kao, s jedne strane, isključivo pravo majke i roditeljsko odsustvo, kao pravo oba roditelja, kao i na potrebu da se na nivou Federacije BiH osigura minimalni standard, propisan EU direktivama, kad je u pitanju visina naknade koju primaju porodilje. Ovo je prva u nizu publikacija u kojima ćemo analizirati EU pravne standarde iz oblasti rodne ravnopravnosti i možete je preuzeti na ovom linku.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti