Mladi i mediji 2005.

Publikacije0 comments
Mladi i stepen njihove zastupljenosti u sveukupnom životu kakav se vodi u Bosni i Hercegovini, predmet su istraživanja sprovedenog od strane Helsinškog Parlamenta Građana Banja Luka. Pristupljeno je provjeri percepcije mladih u BiH u pogledu sopstvene zastupljenosti. U tu svrhu je primijenjen upitnik sa 35 pitanja koja su se ticala nekih sociodemografskih karakteristika ispitanika, njihove percepcije i doživljaja medija u BiH.     Kao drugi dio istraživanja odabran je metod analize sadržaja elektronskih i pisanih medija u trajanju od jedne sedmice (monitoring medija), da bi se ustanovilo (tj. procijenilo) koliko su mladi zastupljeni u medijskim sadržajima.
Skini Publikaciju

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.