Na UPR predsesiji predstavljeno stanje ljudskih prava u BiH

Predstavnici/e šest organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine predstavili su danas u Ženevi, na predsesiji prezentacije Univerzalnog periodičnog izvještaja (UPR), stanje ljudskih prava u različitim oblastima. Predstavnici/e Sarajevskog otvorenog centra (SOC), Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, Trial BiH, Transparency International BiH, My Rights i WILPF govorili su o pravima žena, osoba sa invaliditetom, LGBTI i civilnim žrtvama rata, pravu na slobodu okupljanja i borbi protiv korupcije.

UPR predsesije su uvedene 2012. godine kako bi se organizacijama civilnog društva omogućilo da, ne samo pismeno, nego i usmeno, obrazlože svoje viđenje i nalaze o stanju ljudskih prava u svojim zemljama i traže unošenje ključnih pitanja i preporuka u konačni izvještaj koji sadrži sve preporuke koje država treba da provede do narednog UPR ciklusa. Države ne mogu „odbiti“ preporuke koje su im upućene, ali mogu objasniti kroz napomenu zašto ne podržavaju određene preporuke.

Na trećem UPR, koji će biti održan 13. novembra u Ženevi, država BiH treba da Vijeću UN za ljudska prava predstavi šta je uradila po pitanju 167 preporuka koje je dobila iz prethodnog, drugog UPR ciklusa 2014. godine. Prvi Univerzalni periodični pregled  stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini realizovan je u februaru 2010. godine kada je BiH dobila 125 preporuka.

Više o Univerzalnom periodičnom izvještaju pročitajte na:
https://hcabl.org/organizacije-civilnog-drustva-iz-bih-na-predsesiji-uoci-predstavljanja-treceg-univerzalnog-godisnjeg-pregleda-o-stanju-ljudskih-prava-u-bosni-i-hercegovini/

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti