Najava sarajevskog doručka sa novinarima

Helsinški parlament građana Banjaluka i Fondacija CURE organizovaće u subotu 11. aprila 2009. godine u Sarajevu X-PRESS sesiju “Građanstvo u raljama pravosuđa”, na kojoj će uvodničarka biti Branka Inić, pravna savjetnica Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH. Inić će, iz iskustva u hiljadama slučajeva koji se vode pred domaćim pravosuđem, govoriti o tome gdje počinje i završava neovisnost i nepristrasnost suda, zašto predsjednici sudova rijetko donose odluke o izuzeću sudija i sutkinja, zašto Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH nema predstavnike nevladinih organizacija, te kako novinari i novinarke koji prate rad pravosuđa mogu biti efikasniji.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti