Obrazovanje djece pripadnika nacionalnih manjina

Obrazovanje djece pripadnika nacionalnih manjina – tema je javne tribine koja je u organizaciji Helsinškog parlamenta građana održana 23. juna u Banjaluci u Klubu nacionalnih manjina.
Cilj tribine je bio da se kroz intenizivniji kontakt i saradnju institucija i udruženja unaprijedi obrazovanje djece pripadnika nacionalnih manjina. Tokom rasprave je zaključeno da za organizovanje adekvatne nastave nedostaju stručni kadrovi, udžbenici i finansijska sredstva.
Dogovoreno je da predstavnici nacionalnih manjina od ove školske godine aktivno, a uz konsultaciju sa Ministarstvom prosvjete i kulture, učestvuju u izradi nastavnog plana i programa i utvrde stvarni broj djece pripadnika nacionalnih manjina.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti