Od lokalnog do globalnog dijaloga

Publikacije0 comments
Brošura “Od lokalnog do globalnog dijaloga”, predstavlja pregled aktivnosti i rezultata projekta, zbirku uvodnih izlaganja predstavnika Gradske uprave Banja Luka, najintersantnija pitanja i prijedloge građana, kao i zaključke koji su upućivani relevantnim institucijama vlasti. (“Od lokalnog do globalnog dijaloga”, Banja Luka, decembar 2004.)

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.