Od lokalnog do globalnog dijaloga

Brošura “Od lokalnog do globalnog dijaloga”, predstavlja pregled aktivnosti i rezultata projekta, zbirku uvodnih izlaganja predstavnika Gradske uprave Banja Luka, najintersantnija pitanja i prijedloge građana, kao i zaključke koji su upućivani relevantnim institucijama vlasti. (“Od lokalnog do globalnog dijaloga”, Banja Luka, decembar 2004.)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti