Održan seminar u Brčkom

Helsinški parlament građana Banjaluka i Savez nacionalnih manjina Republike Srpske su organizovali seminar u Brčkom od 17-19. oktobra pod nazivom “Civilno društvo i vođenje nevladinih organizacija”. Na seminaru je bilo prisutno 18 predstavnika udruženja nacionalnih manjina iz cijele Bosne i Hercegovine. Polaznici su imali priliku da se, kroz trodnevnu obuku,upoznaju sa ulogom civilnog društva, unutrašnjom organizaciom udruženja, principima liderstva i timskog rada, upravljačkim vještinama, te sa zakonskom regulativom i raspolaganjem finansijskim sredstvima.
Ovaj seminar je dio aktivnosti projekta “Sustanari” koji podržava Evropska unija.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti