Održan drugi trening za pružaoce besplatne pravne pomoći

Helsinški parlament građana je u periodu od 27-28. februara održao drugi specijalizovani edukativni trening za institucionalne i vaninsticuionalne pružaoce besplatne pravne pomoći na temu rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada u BiH. Na treningu je bilo riječi o pokretanje postupaka koji imaju komponentu rodno zasnovane diskriminacije, kao i zastupanje pred sudom u slučajevima koji imaju komponentu rodno zasnovane diskirminacije. Takođe, posebna pažnja je posvećena psihološkom pristupu pružalaca pravne pomoći prema žrtvama/oštećenima o čemu je govorila profesorica doktorica i sudska vještakinja, Sanja Radetić Lovrić. Treningu, koji je održan u hotelu Kardial u Tesliću, prisustvovali su predstavnici Centra za pružanje besplatne pravne pomoći Brčko Distrikta, Tuzle, Goražca i Zenice Republičkog centra za pružanje besplatne pravne pomoći-Kancelarija Doboj, kao predstavnici banjalučke kancelarije Vaših prava, BH novinara i Fondacije Udružene žene.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti