Periodični sastanak Agencije za ravnopravnost polova BiH sa nevladinim organzacijama

Predstavnice Helsinškog parlamenta građana BL su učestvovale na današnjem online periodičnom konsultativnom sastanku koji je organizovala Agencija za ravnopravnost polova BiH.

Cilj sastanka je bila razmjena informacija o postignutim rezultatima u prethodnom periodu planiranim u Akcionom planu za jačanje saradnje NVO u BiH sa institucionalnim i vaninstitucionalnim, a koji je proizašao iz zaključaka i preporuka za rješavanje uočenih problema i izazova u radu nevladinih organizacija sa  institucionalnim i vaninstitucionalnim partnerima na ostvarivanju ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.

Takođe, na online sastanku je dogovoren i naredni zajednički sastanak koji će biti održan tokom aprila ili maja 2022. godine.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti