Pilot trening trenera prema nalazima Radne grupe za gender u medijima

U organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Gender centra Republike Srpske, Gender centra Federacije BiH, Agencije za ravnopravnost polova BiH i UNDP-a, a uz podršku nevladinog sektora u Tesliću je 21. i 22.06.2005. održan prvi “Pilot trening za trenere prema nalazima i preporukama Radne grupe za ravnopravnost polova u medijima”. Učesnicima i učesnicama su prezentirani nalazi ove radne grupe, ukazano na neusklađenost zakona i drugih propisa koji regulišu oblast medija sa Zakonom o ravnopravnosti polova i predstavljeni su mehanizmi za ostvarivanje ravnopravnosti polova u medijima.
Radna grupa izradila je i preporuke po kojima bi trebalo raditi da se riješe identifikovani problemi među kojima su osnovni: nedefinisan termin polne diskriminacije u zakonima koji regulišu medije, nedefinisana obaveza vođenja statistike prema polu, nepostojanje sankcija za uvredljivo predstavljanje žena ili muškaraca u elektronskim medijima, funkcije i zvanja pisana samo u muškom rodu.
Predstavnik Helsinškog parlamenta građana Banja Luka član je i trener Radne grupe za medije.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti