Počela kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

Tema ovogodišnje međunarodne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je “Ljudska prava za žene – ljudska prava za sve!”. Kampanja takođe obilježava 60 tu godišnjicu od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
Mreža ženskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini je ove godine napravila zajednički kalendar aktivnosti u okviru Kampanje.
Kampanja 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini se sprovodi pod zajedničkim sloganom “Zaustavite nasilje protiv žena – primjenite zakone – kaznite počinioce!”Međunarodna kampanja “16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” je pokrenuta od strane Centra za globano žensko liderstvo 1991. godine. Od tada, preko 2000 organizacija iz 154 zemlje je dalo svoj doprinos u Kampanji. Učesnici/ce Kampanje obilježavaju datume između 25. novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava, kako bi simbolično povezali/le nasilje protiv žena i ljudska
prava i kako bi naglasili/le da takvo nasilje predstavlja kršenje ljudskih prava.
Period od 16 dana takođe obuhvata druge važne datume, uključujući 29. novembar – Međunarodni dan braniteljica ljudskih prava, 1. decembar – Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a, i 6. decembar – koji predstavlja godišnjicu masakra u Montrealu.

Kalendar Kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja (pdf)

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti