Poziv na trening Monitoring EU integracija za OSI

U sklopu projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ koji finansira Evropska unija, a realizuju Organizacija amputiraca “UDAS” u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana ”Nešto više” Sarajevo, raspisuje se:

POZIV  ZA EDUKACIJU

Monitoring i izvještavanje za potrebe pisanja alternativnih izvještaja

Pozivamo osobe sa invaliditetom iz Bosne i Hercegovine da se prijave za dvodnevnu edukaciju „Monitoring i izvještavanje za potrebe pisanja alternativnih izvještajakoja će se održati 26. i 27. 06.2019. u Hotelu Kardial, Teslić.

Cilj edukacije je da 12 osoba sa invaliditetom (OSI), odnosno predstavnica/ka organizacija osoba sa invaliditetom iz Bosne i Hercegovine, steknu vještine i znanja potrebne za monitoring i izvješatavnje o napretku BiH ka Evropskoj uniji, a koji se tiču, položaja, prava, zaštite i promocije ljudskih prava OSI.

Sadržaj edukacije će obuhvatiti teorijske i praktične cjeline koje će učesnicama dati uvid u metode praćenja i analiziranja napretka koje BiH ostvaruje kroz ispunjavanje obaveza iz određenih poglavlja EU acquis, kao i vještine za pisanje alternativnih izvještaja i analiza.

Učesnice/i edukacije će dobiti priliku da budu odabrani za učešće u daljim aktivnostima projekta, tj da budu dio Monitoring tima.

Edukacijom će biti obuhvaćeno 12 osoba iz cijele Bosne i Hercegovine, a prilikom odabira učesnika/ica vodiće se računa o prethodnom iskustvu i motivaciji da se učesnici aktivno uključe u praćenje EU integracija, ali i drugih međunarodnih standarda u oblasti zašite i promocije prava osoba sa invaliditetom.

Poziv
Prijavni obrazac

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti