Predstavljen rad banjalučkih organizacija civilnog društva

Na Filozofskom fakultetu u Banjaluci je danas, 22. decembra 2021. godine organizovano predavanje na temu uloge nevladinih organizacija u društvu, kroz predstavljanje četiri organizacije civilnog društva. Predstavili su se: Genesis projekat, Fondacija Udružene žene, Helsiniški parlament građana i organizacija Zdravo da ste. Skup je otvorio dekan Filozofskog fakulteta Srđan Dušanić, koji je predstavio fakultet sa posebnim akcentom na dodate programe. Pozdravio je prisutne organizacije i čestitao 25 godina rada, koje ove organizacije obilježavaju ove godine. Dijana Pejić je predstavila organizaciju Genesis kroz rad sa mladima u lokalnim zajednicama, uključujući Festival kratkog filma „Imate minut“. Amela Bašić Tomić, iz Fondacije Udružene žene, govorila je o radu organizacije na prevenciji nasilja u porodici i promociji ravnopravnosti polova u društvu, kroz rad „Sigurne kuće“ , SOS telefona i psihološkog savjetovalište za žrtve nasilja i ekonomskog osnaživanja žena. Rad Helsinškog parlamenta građana predstavila je Dragana Dardić kroz tekuće projekte koji se tiču ženskih radnih prava, orodnjavanja ustava, živu biblioteku, feminističku turu, novinarsku nagradu Srđan Aleksić, želeći da naglasi širok dijapazon tema i metoda kojima se organizacija bavi, ali i da pokaže studentima/icama razne mogućnosti za djelovanje. Organizaciju Zdravo da ste je predstavila Tanja Boromisa koja je govorila o aktivnostima za mlade, kroz program dječijih prava, volonterskog servisa, aktivnost „kreativni avgust“ i program mobilnosti za mlade. Nakon prezentacije otvorena je diskusija gdje su glavne teme volontiranje, uključivanje u rad organizacija i mogućnosti djelovanja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti