Predstavljen Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu RS

U sklopu kampanje 16. dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, HPG BL je u saradnji sa Fondacijom Udružene žene Banja Luka održao Okrugli sto na temu ,,Izazovi i prednosti u primjeni  Zakona o zaštiti od  uznemiravanja na radu Republike Srpske”.

Okrugli sto je okupio predstavnike Agencije za mirno rješavanje sporova RS, Saveza sindikata RS, Privredne komore, Centra za pružanje besplatne pravne pomoći RS/BL, Vaših prava te drugih relevantnih aktera koji će raditi na pružanju servisa pravne pomoći prilikom primjene novousvojenog Zakona. Kao najveći izazovi navedeni su potrebe za dodatnih tumačenjem i mipljenjem određenih zakonskih odredbi koje se prvenstveno odnose na tumačenje uloge poslodavca i povrede radnih obaveza naspram discplinskih obaveza kako se navode u novom Zakonu.

Iz Saveza sindikata su istakli da rade na izradi priručnika o primjeni Zakona koji bi pomogao poslodavcima da lakše tumače odredbe Zakona kao o izrade određene Interne dokumente kojima su obavezni da reaguju preventivno ukoliko se uznemiravanje pojavi.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti