Pristupačne informacije, pravo za sve

Analiza pristupačnosti web-stranica ključnih institucija vlasti u Bosni i Hercegovini za osobe sa invaliditetom i usklađenost sa evropskim regulativama o pristupačnosti

Analiza regulative o pristupačnosti web-stranica institucija vlasti u Bosni i Hercegovini za osobe sa ivaliditetom i usklađenosti sa regulativama Evropske Unije, nastala je u okviru projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana” kojeg realizuju Organizacija amputiraca “Udas” Banja Luka u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana “Nešto Više” iz Sarajeva, a koji je podržala Evropska unija.
Cilj je da na sveobuhvatan, pristupačan i razumljiv način prikažemo ključne međunarodne standarde u osiguravanju web-pristupačnosti, u kontekstu opšte pristupačnosti; da ukažemo na osnovanost zahtjeva za usklađivanje bosanskohercegovačkih propisa sa međunarodnim standardima i propisima u oblasti pristupačnosti web-sadržaja; te da kroz analizu web-stranica ključnih institucija zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini preporučimo promjene koje će osigurati pristupačnije web-sadržaje za osobe sa invaliditetom.

Analizu možete skinuti OVDJE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti