Pristupačnost audiovizualnih sadržaja javnih servisa za osobe sa invaliditetom u BiH

Analiza pristupačnosti audiovizualnih sadržaja javnih servisa za osobe sa invaliditetom u BiH nastala je okviru projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana” kojeg realizuju Organizacija amputiraca “Udas” Banja Luka u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i UG “Nešto Više” iz Sarajeva, a koji je podržala Evropska komisija.

Pristupačnost audiovizualnih sadržaja javnih servisa je jedan od koraka koje Bosna i Hercegovina kao država mora napraviti na svom put ka članstvu u Europskoj uniji. Važan iskorak na tom putu napravljen je izdavanjem Dozvole za javne servise (26. 04. 2020.) kojom se uvode obavezne programske kvote za sadržaje pristupačne osobama sa invaliditetom u skladu sa EU Direktivom o audiovizualnim sadržajima. Prema ovoj Dozvoli, koja je na snazi od septembra 2020., udio pristupačnog programa za osobe sa invaliditetom na javnim servisima treba da iznosi najmanje 10% u prvoj godini, odnosno 25% do isteka petogodišnjeg važenja dozvole.

Koliko je ovakva odluka bila potrebna govore i nalazi našeg istraživanja koje je rađeno u periodu od 1. do 8. septembra/rujna koje se sastojalo u praćenju audiovizualne pristupačnosti centralnih informativnih emisija na kanalima državnog i entitetskih javnih servisa – BHTV, FTV i RTRS. Naime, rezultati analize pokazaju da su slika i stanje pristupačnosti audiovizuelnih sadržaja javnih servisa u Bosni i Hercegovni daleko ispod zadovoljavajućeg standarda. Možemo reći da svaka osoba koja ima oštećenje vida i sluha, ne samo osobe sa invaliditetom nego i starije osobe, imaju značajne barijere u ispunjavaju jednog od osnovnih ljudskih prava – prava na pristup informacijama. U vrijeme kad je provedena ova analiza, u Bosni i Hercegovini je i dalje vladala epidemija COVID-19. U kriznim situacijama, kad je svaka nova informacija vrlo značajna, od neprocjenjive je važnosti omogućiti jednak pristup informacijama svim građanima i građankama.

Analizu možete skinuti OVDJE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti