PRO Budućnost – Pomirenje, Razumijevanje, Odgovornost za budućnost

PRO Budućnost – Pomirenje, Razumijevanje, Odgovornost za budućnost
Chatolic relief service u partnerstvu s Fondacijom Mozaik, Karitasom Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Forumom građana Tuzla i Helsinškim parlamentom građana iz Banja Luke, provodi četverogodišnji projekat s ciljem izgradnje pomirenja i povjerenja među građanima svih etničkih skupina u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta je da građani BiH, ohrabreni ključnim utjecajnim akterima, zagovaraju za društvene promjene. Projekat će ići za ovim ciljem tako što će raditi sa građanima da prihvate alternativne političke i historijske tokove i da ohrabre ključne utjecajne aktere da podrže lokalne inicijative pomirenja.
PRO Budućnost će djelovati u 30 opština kako bi omogućio pomirenje i izgradnju mira unutar i među zajednicama, koje su podijeljene po entiteskim linijama. Mladi će posebno imati priliku učestvovati u treninzima, aktivnostima liderstva, mirovnim kampovima i konferencijama.
PRO Budućnost će angažovati žene na događajima koji promovišu ženska prava da bi se do najveće moguće mjere povećao uticaj žena na društvene promjene i iskoristio kao temelj za pomirenje.  Mladi, žrtve rata, žene, manjine i civilno društvo imat će priliku solidarno raditi kroz zajedničke akcije uz pomoć malih grantova koji će se dodjeljivati kroz PRO Budućnost.
Mreža za izgradnju mira imat će ključnu ulogu u promociji, postizanju i koordinaciji širokog spektra aktivnosti projekta.
Prepoznavši da se na vlasti BiH također može računati za unapređenje uslova u zemlji, PRO Budućnost će angažovati ključne uticajne aktere u državni Nadzorni odbor i ustanoviti opštinske radne grupe da izgrade jače temelje podrške za pomirenje i konsenzus.
Vrhunac ovog četverogodišnjeg plana biće Platforma za izgradnju mira, mapa puta koju će stvoriti građani, a koja će predstavljati nacrt za zakone koji bi trebali doprinijeti razvitku zemlje u kojoj će građani svih etničkih skupina solidarno zagovarati za društvene promjene.
Projekat PRO Budućnost finansira USAID da bi promovisao širok spektar aktivnosti pomirenja u okviru zajednica i sa liderima u zajednicama širom BiH.
Chatolic relief service u partnerstvu s Fondacijom Mozaik, Karitasom Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Forumom građana Tuzla i Helsinškim parlamentom građana iz Banja Luke, provodi četverogodišnji projekat s ciljem izgradnje pomirenja i povjerenja među građanima svih etničkih skupina u Bosni i Hercegovini.
Cilj projekta je da građani BiH, ohrabreni ključnim pojedincima u lokalnim zajednicama, zagovaraju za društvene promjene. Radićemo na tome da građani prihvate alternativne političke i historijske tokove i to vođeni i ohrabreni liderima u lokalnim zajednicima, kao što su predstavnici lokalnih vlasti, predstavnici nevladinih organizacija, religijski lideri, ljudi iz kulturnog života.
PRO Budućnost će djelovati u 32 opštine kako bi omogućio pomirenje i izgradnju mira unutar i među zajednicama, koje su podijeljene po entiteskim linijama. Mladi će posebno imati priliku učestvovati u treninzima, aktivnostima liderstva, mirovnim kampovima i konferencijama.
PRO Budućnost će angažovati žene na događajima koji promovišu ženska prava da bi se do najveće moguće mjere povećao uticaj žena na društvene promjene i iskoristio kao temelj za pomirenje. Mladi, žrtve rata, žene, manjine i civilno društvo imat će priliku solidarno raditi kroz zajedničke akcije uz pomoć malih grantova koji će se dodjeljivati kroz PRO Budućnost.
Mreža za izgradnju mira imat će ključnu ulogu u promociji, postizanju i koordinaciji širokog spektra aktivnosti projekta.
Prepoznavši da se na vlasti BiH također može računati za unapređenje uslova u zemlji, PRO Budućnost će angažovati ključne ljude u državni Nadzorni odbor i ustanoviti opštinske radne grupe da izgrade jače temelje podrške za pomirenje i konsenzus.
Vrhunac ovog četverogodišnjeg plana biće Platforma za izgradnju mira, mapa puta koju će stvoriti građani, a koja će predstavljati nacrt za zakone koji bi trebali doprinijeti razvitku zemlje u kojoj će građani svih etničkih skupina solidarno zagovarati za društvene promjene.
Projekat PRO Budućnost finansira USAID da bi promovisao širok spektar aktivnosti pomirenja u okviru zajednica i sa liderima u zajednicama širom BiH.


Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti