Projekat: DIJALOZI – Monitoring primjene Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini

U 2008. godini završena je implementacija projekta „Dijalozi” Biroa za ljudska prava iz Tuzle, u kojem je Helsinški parlament građana Banja Luka bio partnerska organizacija. Projekat se sastojao iz aktivnosti praćenja primjene  zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini i primjene Okvirne konvencije o pravima nacionalnih manjina, te zagovaranja za primjenu Zakona u oblastima u kojima se utvrde nedostaci. Jedan od rezultata ovog projekta je i donošenje Zakona o zaštiti pripadnika nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine, čijem kvalitetu su doprinijele zagovaračke aktivnosti Biroa za ljudska prava, te rezultati monitoringa koje su obezbijedile partnerske organizacije.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti