Projekat: Ženska strana politike

Aktuelno0 comments
Helsinški parlament građana Banjaluka je počeo projekat pod nazivom “Ženska strana politike” čiji je cilj osnažiti položaj  žena iz političkih partija, posebno unutar upravljačkih struktura,  i organizacija civilnog društva tako da žene mogu da ravnopravno učestvuju u procesu odlučivanja i razvijanju politika političkih partija koje su važne za sve građane Bosne i Hercegovine. Tokom projekta planirane su aktivnosti osnivanja Političke akademije za žene, liderke, članice i aktivistkinje političkih partija i organizacija civilnog društva, zatim iniciranje osnivanja Ženske alternativne vlade, kao respektabilnog političkog subjekta na političkoj sceni BiH, koja bi artikulisala i promovisala potrebe i stavove žena BiH  kao i  promocije žena stručnjakinja u različitim oblastima. Takođe, planirano je osnovati čitalačke grupe i forume kako bi senzibilirali studente Fakulteta političkih nauka, kao nove generacije političara i članova političkih partija o potrebi jednakog učešća žena i muškaraca u svim oblastima života, javnog i političkog života u BiH posebno. Projekat je počeo u oktobru 2011. i njegovo sprovođenje traje do oktobra 2013. godine, a finasira ga Fondacija  Instituta  otvorenog društva.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.