Foto glasovi za mir

Helsinški parlament građana Banja Luka, uz podršku Američke ambasade u BiH, realizuje projekat “Foto glasovi za mir” (Photo voices for peace) koji je namijenjen mladim ljudima iz osam (8) opština koje se nalaze uz same teritorijalne granice zemlje: Doboj/ Maglaj, Usora/Doboj Jug, Modriča/Gradačac i Šamac/Domaljevac/Odžak. Iako su ovi gradovi relativno blizu jedan drugome, gotovo da ne postoji komunikacija između mladih ljudi iz ovih sredina. Postoji potreba da se radi na na njihovom povezivanju,  jačanju kapaciteta u oblasti pomirenja, liderskih vještina kako bi se smanjile tenzije i gradila dobra saradnja i održivi mir.

Projekat ima za cilj stvaranje prostora za umrežavanje, saradnje i zajedničkih aktivnosti usmjerenih ka promociji interetničkog razumijevanja među mladih ljudima kao jednim od najmarginalizovanijih grupa u BiH.

Sastavne aktivnosti projekta obuhvataju dva edukativna kampa koja će se baviti gore pomenutim temama, sa posebnim fokusom na photovoice metodologiju. Pored toga, projekat će obuhvatiti i izložbe fotografija na temu održivog mira, koje će proisteći kao rezultat edukativnih radionica. Izložbe će biti usmjerene kao zagovaračke akcije prema izvršiocima lokalne vlasti.