(O)ŽIVIMO JAVNE PROSTORE II

(O)ŽIVIMO JAVNE PROSTORE II

Helsinški parlament građana Banja Luka je u aprilu 2018. počeo je sa realizacijom nastavak projekta  „(O)živimo javni prostor“, koji  podržava njemačka fondacija „Heinrich Böll“.
U fokusu projekta biće javna dobra (prije svega materijalna, fizička dobra) i način na koji se njima upravlja.
Projektom je planirano izdavanje publikacije o resursima i potrebama nevladinih organizacija u Banjaluci, te primjerima dobre prakse  kod nas i u regionu kada je u pitanju upravljanje javnim prostorima od strane više organizacija i subjekata. Posebnu pažnju posvećujemo primjerima upravljanja kućama ljudskih prava u Zagrebu i Beogradu, a sve u cilju umrežavanja većeg broja organizacija iz Banjaluke koji će zajednički lobirati prema gradskoj upravi za dobijanje većeg prostora koji bi koristilo više organizacije, odnosno za osnivanje Banjalučke kuće ljudskih prava.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.