“Prostor za promjene”

Fondacija Kvinna Till Kvinna iz Švedske i Helsinški parlament građana Banja Luka predstavili su 16. i 17. maja predstavnicima Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA), Ministarstva vanjskih poslova Švedske i Fakulteta političkih nauka u Štokholmu izvještaj “Prostor za promjene”, posvećen strategijama ženskih organizacija u BiH u mirovnom radu. Izvršna direktorica HPG Banja Luka dala je pregled razvoja ženskog pokreta od rata do danas, te preporuke za budući rad.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti