„Budućnost”

Projekat je činila edukacija nastavnika i učenika osnovnih škola u razvijanju nenasilnih oblika komunikacije i unapređivanju multikulturne saradnje u 60 osnovnih škola u RS (2001-2002). Aktivnosti su uključile 120 nastavnika i oko 3600 učenika osnovnih škola. Časovi nenasilne komunikacije po završetku projekta uvršteni su u nastavni plan i program, a kao udžbenici koristi se materijal štampan za potrebe projekta.

Partner: Prosvjetno pedagoški zavod RS. Donator: Evropska unija.

EU_flag

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti