Ravnopravna zastupljenost žena iz civilnog sektora u procesu EU integracija

Helsinški parlament građana je u ime Ženske mreže za evropsku BiH, neformalnog pokreta koji čine žene različitih stručnih profila iz BiH, regiona i Evrope, pozvao Direkciju za evropske integracije BiH, Savjet ministara BiH, Vladu Republike Srpske i Vladu Federacije BiH da se pri formiranju Radnih grupa za evropske integracije i Komisije za evropske integracije, rukovode i Zakonom o ravnopravnosti polova BiH, te obezbijede ravnopravnu zastupljenost žena iz civilnog sektora u ovim tijelima.

”Žene, predstavnice civilnog društva u BiH, imaju kapacitete, znanja i stručnost neophodne da se priprema odgovora na Upitinik EU, a potom i pregovori o poglavljima,  urade na kvalitetan i zadovoljavajući način, koji će uobziriti i realno stanje na terenu i potrebe različitih grupa i koji će, prije svega, obezbijediti legitimitet Radnih grupa za evropske integracije bez kojih ni druga tijela,  čije formiranje je predviđeno Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini (od 23. avgusta 2016.) neće moći kvalitetno raditi”, ističu iz inicijative.

Kompletan tekst poziva možete naći na linku: zahtjev-za-ukljucivanje-zena-iz-civilnog-sektora-u-rad-radnih-grupa-za-evropske-integracije-i-komisije-za-evropske-integracije-27092016

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti