Ravnopravnost polova u sistemu obrazovanja u Bosni i Hercegovini – pravni okvir

Temu “Ravnopravnost polova u sistemu obrazovanja u Bosni i Hercegovini – pravni okvir ” istraživala je za Helsinški parlament građana Martina Cvijanović, studentica Pravnog Fakulteta iz Banjaluke u sklopu projekta „Ženska ljudska prava i EU integracije“.
Obrazovanje je neizostavan element u postizanju ravnopravnosti polova. Poseban akcenat se stavlja na obrazovanje žena u ruralnim područjima, naročito da bi se prevazišao tradicionalni okvir koji diskriminiše polove po obrazovnom profilu, zanimanju i tržištu rada. Ovaj rad je doprinos tematici jednakosti u obrazovanju i slobodnom pristupu istom u Bosni i Hercegovini koje je garantovano kako univerzalnim deklaracijama tako i nacionalnim zakonodavstvom.
Kompletan rad “ Ravnopravnost polova u sistemu obrazovanja u Bosni i Hercegovini – pravni okvir ” možete pročitati ovde.
Projekat „Ženska ljudska prava i EU integracije“ ima za cilj integrisati ženska prava i ravnopravnost polova u procese pristupanja BiH Evropskoj uniji. U sklopu implementacije aktivnosti hCa je pozvao na saradnju studente kako bi svojim istraživanjem i stvaranjem sadržaja za online platformu doprinijeli realizaciji projekta. Tokom juna 2021. održan je trening izgradnje kapaciteta koji je uključio 20 studenata iz Sarajeva, Mostara, Tuzle, Zenice i Banjaluke. Trening je studente upoznao s projektom, dao dodatne informacije i znanja iz oblasti ravnopravnosti polova. Kao rezultat saradnje, brojni studenti su odlučili da daju svoj doprinos kroz dalji istraživački rad.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti