Predstavljanje direktive o usklađivanju profesionalnog i privatnog života

Evropski parlament i Savjet u junu 2019. godine donijeli su Direktivu o usklađivanju profesionalnog i privatnog života. Ovaj dokument utvrđuje minimalne zahtjeve u pogledu očinskog odsustva, roditeljskog odsustva i odsustva radi brige o drugim članovima porodice, kao i minimalne zahtjeve u pogledu fleksibilnih uslova rada za radnike koji su roditelji ili njegovatelji.

Cilj ovog dokumenta jeste :

  • povećati učešće žena na tržištu rada
  • povećati obim uzimanja godišnjeg dopusta za porodicu i fleksibilnih radnih uslova za muškarce
  • pružiti mogućnosti da se radnicima i radnicama odobri dopust u svrhu njege za članove porodica kojima je potrebna podrška.

U razlozima za donošenje Direktive o usklađivanju profesionalnog i privatnog života navodi se da su neadekvatne mjere usklađivanja profesionalnog i porodičnog života jedan od glavnih uzroka podzastupljenosti žena na tržištu rada i razlike u platama i penzijama na štetu žena (u nekim državama članicama EU razlika u platama iznosi čak 28% što kasnije znači razliku u penzijama čak do 40%, na štetu žena). Neizbalansiranost korišćenja odsustva sa posla, nedovoljni podsticaji za muškarce da koriste odsustvo radi brige o djeci i/ili roditeljima i drugim članovima porodice kojima je potrebna njega, ograničene mogućnosti ugovaranja fleksibilnih uslova rada i neadekvatni formalni servisi podrške, predstavljaju prepreke koje stoje na putu ženama na tržištu rada.

Direktivu je predstavila Natalija Petrić, a kompletan dokument možete pročitati ovde.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti