Regionalna radionica u Novom Sadu

Helsinški parlament građana Banja Luka, Centar za regionalizam iz Novog Sada kao domaćin skupa i Udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda „HOMO“ Pula, održali su, u periodu od 15. do 17. novembra 2010. godine u Novom Sadu,  poslednju u nizu regionalnih radionica pod nazivom „Uloga lokalnih vlasti u prekograničnoj saradnji“.

Predstavnici udruženja nacionalnih manjina iz BiH, Srbije i Hrvatske, kao i predstavnici lokalnih vlasti iz 9 opština koje su dio projekta „Susjedstvo“, na regionalnoj radionici su usaglasili smjernice i model u vezi sa priručnikom za predstavnike loklanih vlasti koji će biti publikovan u sklopu projekta.

Pored smjernica za daljnji rad i veću participaciju udruženja nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici, učesnici  radionice su imali priliku i da razmijene iskustva sa predstavnicima Skupštine Vojvodine, predstavnicima grada Subotica po pitanju oblika i modela prekogranične saradnje, kao i priliku da čuju iskustva i primjere dobre prakse AP Vojvodine u realizaciji prekograničnih inicijativa. Pored dobrih primjera iz prakse realizacije prekograničnih aktivnosti, dogovoreno je takođe da će se započete aktivnosti nastaviti u smjeru kulturne, turističke i privredne saradnje između opština uključenih u projekat.

Projekat „Susjedstvo“ je podržan od strane EU, a realizaciju III regionalne radionice pomogao je Fond za otvoreno društvo BIH.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti