Robovanje nacionalnom

U Bosni i Hercegovini deset godina poslije rata samo dva prava su ispoštovana – pravo na slobodu kretanja i pravo na imovinu, mada ni to pravo nije ispoštovano u cjelosti. Ovo je jedan od zaključaka javne tribine “Ljudska prava – 10 godina poslije” koju je 16. januara u Banjoj Luci organizovao Helsinški parlament građana u sklopu projekta Trening centra “Otvoreni univerzitet”.
Prema riječima uvodničara Vehida Šehića narodi u BiH robuju nacionalnom identitetu što, kako je istako, dovodi do toga da “nam je važnije koje je nacionalnosti doktor koji će nas liječiti ili sudija koji će nam suditi, nego da li oni to profesionalno rade”. Profesor Miodrag Živanović smatra da je Ustav BiH pravljen po mjeri nacionalnih političkih partija, te da je bolje ne izlaziti na izbore kada se pobjednik unaprijed zna. S druge strane, Vehid Šehić je mišljenja da su izbori jedin način da građani promijene vlast koja nije u stanju da odgovori preuzetim obavezama. Predstavnica romske nacionalne manjine Šaha Ahmetović je istakla da nije sve tako crno kako se predstavlja, te da su u zadanjih deset godina napravljeni značajni pomaci u pravcu zaštite i ostvarivanja prava Roma u BiH.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti