Rodna neravnopravnost u visokom obrazovanju

citalacka-dom-omladine
Rodna neravnopravnost u visokom obrazovanju
Banjaluka, 1.februar 2013. godine
Ako imamo u vidu statističke podatke u BiH, prema broju žena i muškaraca u društvu, možemo govoriti o poštovanju rodne ravnopravnosti pri upisu i učešću u obrazovnom sistemu, što treba da zahvalimo i obrazovnoj politici naslijeđenoj iz socijalističkog perioda, rekla je Milena Karapetrović, profesorka filozofije na Filozofskom fakultetu u Banjaluci na čitalačkoj sesiji, održanoj prošlog četvrtka,  na temu rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju. Ali, na nivou univerziteta, pak, i dalje ima više zaposlenih muškaraca nego žena, dok podatak od oko 20% asistentkinja ukazuje da bi moglo doći do promjene u narednim godinama, odnosno ostaje da se vidi da li se može prevazići „stakleni plafon“. Prema podacima, na banjalučkom Univerzitetu, u upravnim odborima i dalje je više muškaraca kao i u Senatu i među profesorima emeritusima. Posao na univerzitetu traži dugotrajno i kontinuirano obrazovanje što može uticati na planiranje braka i porodice, a u našem društvu i dalje preovladava mišljenje da je prva uloga žene da bude supruga i majka.  Tema rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju, sudeći prema reakcijama i pitanjima učesnika sesije, je veoma važna i tek treba da bude istražena u većoj mjeri.

Ako imamo u vidu statističke podatke u BiH, prema broju žena i muškaraca u društvu, možemo govoriti o poštovanju rodne ravnopravnosti pri upisu i učešću u obrazovnom sistemu, što treba da zahvalimo i obrazovnoj politici naslijeđenoj iz socijalističkog perioda, rekla je Milena Karapetrović, profesorka filozofije na Filozofskom fakultetu u Banjaluci na čitalačkoj sesiji, održanoj prošlog četvrtka,  na temu rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju. Ali, na nivou univerziteta, pak, i dalje ima više zaposlenih muškaraca nego žena, dok podatak od oko 20% asistentkinja ukazuje da bi moglo doći do promjene u narednim godinama, odnosno ostaje da se vidi da li se može prevazići „stakleni plafon“. Prema podacima, na banjalučkom Univerzitetu, u upravnim odborima i dalje je više muškaraca kao i u Senatu i među profesorima emeritusima. Posao na univerzitetu traži dugotrajno i kontinuirano obrazovanje što može uticati na planiranje braka i porodice, a u našem društvu i dalje preovladava mišljenje da je prva uloga žene da bude supruga i majka. Tema rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju, sudeći prema reakcijama i pitanjima učesnika sesije, je veoma važna i tek treba da bude istražena u većoj mjeri.Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti