Rodna terminologija

Rječnik i leksikon termina iz oblasti rodne ravnopravnosti od danas je dostupan i na bosanskom i srpskom jeziku: https://hcabl.org/eige-ov-rjecnik-i-leksikon-rodne-ravnopravnosti-eiges-gender-equality-glossary-and-thesaurus/

Rječnik predstavlja specijalizovano terminološko sredstvo koje treba da podstakne zajedničko   razumijevanje pojmova rodne ravnopravnosti i frekventniju upotrebu rodno objektivnog i inkluzivnog jezika.

Rječnik Evopskog instituta za rodnu ravnopravnost (EIGE) do sada je preveden na 23 zvanična jezika Evropske unije, uključujući i i hrvatski. Zahvaljujući saradnji izmedju EIGE i Helsinškog parlamenta građana, omogućeno je njegovo prevodjenje i na druga dva službena BiH jezika – bosanski i sprski.

Prevođenjem termina rodne ravnopravnosti na bh jezike željeli smo doprinijeti adekvatnijoj upotrebi rodne terminologije u službenom i javnom govoru u BiH, ali i boljem razumijevanju procesa i pojava u našem društvu koji su neupitno  povezani sa rodnim odnosima, odnosno sa ulogama, pravima, mogućnostima i resursima koje žene i muškarci imaju u Bosni i Hercegovini.

Od naredne sedmice na stranici i društvenim mrežama HPG počećemo sa predstavljanjem pojedinih termina iz Rječnika.  Pratite nas.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti