RODNE IZMJENE IZBORNOG ZAKONA BIH

Ravnopravna zastupljenost žena i muškaraca u zakonodavnim tijelima je jedan od ključnih indikatora o tome koliki je nivo ravnopravnosti polova u datom društvu. Podaci o zastupljenosti žena u zakonodavnim organima u BiH jasno pokazuju da postojeće mjere i odredbe Izbornog zakona nisu dovoljne i da je potrebno razmišljati u smjeru novih rješenja. U tom kontekstu inicijativa „Podijelimo odgovornost ravnopravno“, u kojoj je i Helsinški parlament građana Banjaluka, je pripremila prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH kojima se predviđa a) popunjavanje nedostajećeg broja izabranih žena od minimalno 40% sa kompenzacionih lista i b) povećanje rodne kvote na kandidatskim listama na 50%, uz princip naizmjeničnog redoslijeda kandidata i kandidatkinja.

Kompletan tekst saopštenja inicijative „Podijelimo odgovornost ravnopravno“ je dostupan ovdje.

Fotografija: www.bljesak.info

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti