Rodne uloge i stereotipi (istraživanje)

Žene su u društvu zarobljenice stereotipa. U patrijarhalnom ustrojstvu naše države ženama je mjesto da uređuju kuću, prate svog muškarca, rađaju i odgajaju djecu, dok muškarac treba da materijalno obezbijedi porodicu, vodi brigu o državi i svemu što je u vezi sa tim. Kad govorimo o ulozi žene u društvu, mi ne možemo da ne govorimo o tome šta je ženi dato, a šta joj kultura određuje njenom polnom ulogom, tj. mogućnošću da rađa. Upravo ta činjenica ženu i muškarca odvaja i nameće im uloge koje su dužni igrati, jer se inače eliminiraju iz svake društvene uloge.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti