Rodno zasnovano nasilje na primjerima Evropskog suda za ljudska prava

ukljuciseKomentari isključeni za Rodno zasnovano nasilje na primjerima Evropskog suda za ljudska prava

Nasilje kao koncept postoji od kada postoji i sam čovjek. Razvoj civilizacije
donio nam je mnogobrojna dostignuća u svim oblastima života, ali se čini da je rodno zasnovano nasilje ostalo izvan tog djelokruga. Poražavajuće je da se u 21. vijeku, na trenutnom stepenu razvitka čovječanstva, uz sve postojeće mehanizme zaštite, takav oblik nasilja nije iskorijenio ili bar sveo na najmanju moguću mjeru.

U našoj analizi, pogledajte kako se sa nekim slučajevima rodnog nasilja izborio Evropski sud za ljudska prava.

Analizu možete pogledati ovdje:
http://hcabl.org/zenska-ljudska-prava-i-evropske-integracije/relevantne-analize-i-dokumenti/

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.