Sa studentima novinarstva

Prezentacija istraživanja koje je Helsinški parlament građana radio u proteklih godinu i po dana o mladima i medijima i zastupljenosti žena u medijima održana je 23. maja na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. Prezentacija je bila namjenjena studentima novinarstva. Namjera je bila budućim novinarima ukazati na nevladine organizacije kao moguće izvore podataka i senzibilisati ih da u svom radu više pažnje obrate na mlade i žene kao potencijalne sagovornike i komentatore aktuelnih zbivanja. Prema rezultatima istraživanja, od 2500 anketiranih mladih u cijeloj BiH 80% njih smatra da su mladi nikako ili rijetko zastupljeni u medijima, dok se ženama posvećuje 20 puta manje medijske pažnje u BiH nego muškarcima.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti