Samo što nismo umrli

“Mi samo što nismo umrli. To je dijagnoza za ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini”, ocijenio je Damir Miljević na tribini održanoj 13. marta u Banjoj Luci u organizaciji Helsinškog parlamenta građana.
Prema njegovim riječima Bosna i Hercegovina je prošle godine ostvarila deficit u spoljnotrgovinskoj razmjeni od 7,4 milijardi maraka, što je najveći deficit u istoriji BiH.
Miljević je dalje naveo da se u BiH polovina društvenog bogatstva troši na funkcionisanje države. Ušečće javne potrošnje u bruto društvenom proizvodu u BiH se kreće između 54 i 60%, što je svrstava u red najrigidnijih zemalja i sistema na svijetu. U evropskim zemljama taj procenat kreće između 25 i 35%.
“A kada je riječ o zaposlenim i pravu na rad, tu je situacija više nego katastrofalna”, naveo je Miljević dodajući da je stopa nezaposlenosti u BiH najveća u Evropi i iznosi 40%.
Miljević smatra da je krajnje vrijeme da se BiH okrene razvoju ekonomije i zapošljavanju. “Ne treba tu ništa izmišljati, u ekonomiji je već sve izmišljeno”, istakao je Miljević dodajući da bi BiH mogla, ako ništa drugo, bar usvojiti neka dobra rješenja koja već postoje u susjednoj Hrvatskoj i Srbiji i Crnoj Gori, a koja stimulišu zapošljavanje i olakšavaju pokretanje biznisa, tj. proizvodnje.
Tribina “Ekonomska situacija i pravno na rad u BiH – 10 godina nakon rata” bila je treća u seriji od šest tribina koje ćemo organizovati u okviru projekta Trening centra “Otvoreni univerzitet”, a povodom obilježavanja desetogodišnjice mira u BiH.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti