Sastanak sa Rami Blair-om

Predstavnice Helsinškog parlamenta građana ugostile se u kancelariji u Banjoj Luci predstavnika Američke ambasade u BiH, gospodina Rami Blair-a. Tokom sastanka gospodin Rami se detaljnije upoznao sa aktivnostima HPG-a, sa posebni osvrtom na ustavne promjene i ravnopravnost polova. Tom prilikom se istaklo da je orodnjavanje Ustava BiH neophodno, imajući u vidu da Ustav BiH ne garantuje ravnopravnost polova i zabranu direktne i indirektne diskriminacije žena u javnom i privatnom životu. Takođe se govorilo i o položaju radnica za vrijeme pandemije gdje su predstavnice organizacije upoznale Blair-a sa istraživanjem na temu unapređenje ženskih radnih prava koje se trenutno sprovodi na području BiH  i potrebnom za boljom saradnjom sa relevantnim gender mehanizmima i institucijama koje rade u polju radničkih prava.

Na kraju sastanka zaključeno je da je neophodna bolja sinergija međunarodnih aktera i organizacija civilnog društva u BiH koja prevazilazi okvire projektnom finansiranja, a sve u svrhu unapređenja  ljudska prava i poboljšanja saradnja sa institucijama.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti