Seminar za novinare

«Manjine, tolerancija i mediji» naziv je seminara održanog od 15. do 17. septembra u Banjaluci u organizaciji Helsinškog parlamenta građana i Saveza nacionalnih manjina RS, kojeg su finansirali Evropska unija i Fridrih Ebert Fondacija iz Njemačke. Novinari i novinarke iz Bosne i Hercegovine su imali priliku da razgovaraju o ulozi medija u multietničkim sredinama, profesionalnim i etičkim standardima tretiranja manjina u medijima, govoru mržnje i postkonfliktnoj saradnji. Usaglašene su preporuke da je potrebna stalna edukacija urednika i novinara, uspostavljanje novinarskih kodeksa, posebno osjetljiv pristup praćenju rada nacionalnih manjina, pokretanje posebnog info-centra za prava manjina, pokretanje povremenih medijskih kampanja u vezi antidiskriminacijom i uvažavanjem manjina uopšte i td. U toku seminara učesnici i učesnice su razgovarali sa predstavnicima udruženja Roma, Čeha, Italijana i Nijemaca iz Banje Luke i Prijedora.
Voditelji seminara bili su g. Stojan Obradović (Novinska agencija «Stina», Split i Radenko Udovičić («Mediaplan», Sarajevo).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti