Senat UNIBL usvojio Smjernice za prevenciju seksulanog i rodno zasnovanog uznemiravanja na Univerzitetu u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjojluci je na posljednjoj sjednici Senata Univerziteta održanoj 24. juna 2020. godine usvojio Smjernice za prevenciju seksulanog i rodno zasnovanog uznemiravanja na Univerzitetu u Banjoj Luci i imenovao  savjetnika i pomoćnika savjetnika za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja UNIBL.

Ovaj dokument je nastao na inicijativu Helsinškog parlamenta građana Banja Luka koji je u saradnji sa predstavnicima /cama Kancelarije prorektora za ljudske i materijalne resurse Univerziteta u Banjaluci radio na sadržaju Smjernica, koji su prepoznali važnost ove teme i kreiranja dokumenta kojim se bliže određuju pojmovi seksualnog i rodnog uznemiravanja, zabrana takvog ponašanja, mjere sprečavanja i postupci zaštite osoba od seksualnog i rodnog zasnovanog uznemiravanja, a sve u cilju izgradnje i očuvanja načela jednakih mogućnosti i poštovanja integriteta i ljudskog dostojanstva svih učesnika i učesnica u procesu visokoškolskog obrazovanja.

#DiskriminimiBënDëm #PunëPaDiskriminim #DiscriminationDoesntWork#DiskriminacijaNeRadi #трудбездискриминација

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti