Smjernice za prevenciju seksulanog i rodno zasnovanog uznemiravanja Univerziteta u Banjoj Luci

VijestiKomentari isključeni za Smjernice za prevenciju seksulanog i rodno zasnovanog uznemiravanja Univerziteta u Banjoj Luci

Dokumentom „Smjernice za prevenciju seksualnog i rodnozasnovanog uznemiravanja“ se bliže određuju pojmovi seksualnog i rodnog uznemiravanja, zabrana takvog ponašanja, mjere sprečavanja i postupci zaštite osoba od seksualnog i rodnog zasnovanog uznemiravanja, a sve u cilju izgradnje i očuvanja načela jednakih mogućnosti i poštovanja integriteta i ljudskog dostojanstva svih učesnika i učesnica u procesu visokoškolskog obrazovanja.

Ovaj dokument je nastao na inicijativu Helsinškog parlamenta građana Banja Luka koji je u saradnji sa predstavnicima /cama Kancelarije prorektora za ljudske i materijalne resurse Univerziteta u Banjaluci radio na sadržaju Smjernica. Senat Univerziteta je ovaj dokument usvojio u junu 2020. godin i  imenovao  savjetnika i pomoćnika savjetnika za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja UNIBL, te objavio na stranici Univerziteta.

Sadržaj dokumenta je dostupan na linku: https://unibl.org/uploads/files/strane/ostali_akti/smjernice.pdf

#DiskriminimiBënDëm #PunëPaDiskriminim #DiscriminationDoesntWork#DiskriminacijaNeRadi #трудбездискриминација

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.