Studija „Ravnopravnost polova i sudska praksa u BiH“

Studija „Ravnopravnost polova i sudska praksa u BiH“ rezutat je istoimenog projekta čija realizacija je započela u martu 2007. godine. U Studiji su prezentovani glavni rezultati istraživanja koje je bilo usmjereno na ispitivanje primjene Zakona o ravnopravnosti polova BiH sa aspekta ostvarivanja sudske zaštite predviđene ovim Zakonom, kao i smjernice i preporuke za dalju primjenu Zakona.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti