Stvarni i pravni položaj žene u regiji jugozapadnog Balkana

U Banja Luci 1. i 2. oktobra 2005. godine, održana je Regionalna konferencija u organizaciji Helsinškog parlamenta građana i Udruženih žena Banja Luka. Na Konferenciji je učestvovala 41 učesnica iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Srbije. Cilj Konferencije je bio sagledati razliku između pravne regulative i stvarnog položaje žena u gore navedenim zemljama.Žene učesnice Konferencije su zaključile da ne žele učestvovati u etničkim prebrojavanjima i odbijaju manjinsku poziciju koju imaju u svojim zemljama. Ustanovljeno je da:
– Sve zemlje Jugozapadnog Balkana su nastojale i nastoje u domaće zakonodavstvo unijeti pravne norme i institucije za uspostavljanje ravnopravnosti polova;
– Pravne norme i institucije su usvojene i uspostavljene radi preuzetih međunarodno – pravnih obaveza i pritisaka svojih nezadovoljnih građanki bez istinske političke volje da oživotvore ustavna načela ravnopravnosti polova;
– Pravne norme i institucije nemaju operativne mehanizme za primjenu niti sankcije ako se ne primjenjuju, pa ih vlasti ni građani ne smatraju obaveznim
Zabrinute zbog narastajućeg siromaštva koje najviše pogađa žene i produbljuje nesklad između njihovog stvarnog i pravnog položaja, žene traže:
– od vlasti operativne planove za provođenje zakona i institucionalnih mehanizama koji
– obuhvataju problematiku ravnopravnost polova;
– jednake mogućnosti u svim oblastima života;
– finasijska sredstva za postizanje rodne ravnopravnosti u svakodnevnom životu obezbijeđena budžetima vlada    na svim nivoima;
– od Vijeća Evrope i predstavnika međunarodne zajednice koji su prisutni na ovim prostorima da uslove početak integracijskih procesa naših zemalja u Evropsku uniju ne samo pravnim nego i stvarnim činjenicama eliminacije diskriminacije žena.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti